1994

Datum Beskrivning
29.06.1994 Närvarade vid Foundation of Writers and Journalists öppningsgala.
06.11.1994 Höll en presskonferens med anledning av sitt möte med premiärministern.
30.11.1994 Besökte premiärminister Tansu Çiller.