Kırık Testi (Kitaplaşmamış)

2001 yılında ilk defa yazılı olarak yayınlanmaya başlayan ve Kırık Testi ismini taşıyan bu bölüm Fethullah Gülen'in ABD sohbetlerinin henüz kitaplaşmamış olanlarından meydan gelmekte. Nil Yayınları tarafından da yayınlanan bu sohbetlerin tamamına aynı zamanda herkul.org Internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar Tıklamalar
Mükemmel dinin mensupları mükemmelliğe talip olmalı Fethullah Gülen 403
Melek edalı nefis: Nefs-i mutmainne Fethullah Gülen 525
İrşad ruhu ve hakperestçe duruş Fethullah Gülen 965
Heyetin sevabına nail olmanın şartları Fethullah Gülen 1275
Kulluktaki zaafiyet ve kabaran enaniyet Fethullah Gülen 877
Efendimiz’in kuşatıcı bir duası Fethullah Gülen 1787
Liyakat ve istihkak Fethullah Gülen 766
Kötülüklerden sakındırmada denge Fethullah Gülen 463
Yenilenme ruhu ve ilâhî inayet Fethullah Gülen 575
Ahirete ait zevk ve lezzetleri de feda etme ufku fgulen.com 1081
Cins dimağlar ve kabiliyetlerin inkişafı Fethullah Gülen 564
Mesai tanzimi ve aile hayatımız fgulen.com 823
Kötülüklerle mücadelede mü’mince tavır Fethullah Gülen 605
Başarıyla gelen imtihan: Zafer sarhoşluğu Fethullah Gülen 632
Hizmetlerin anlatılmasında makul ve objektif çizgi Fethullah Gülen 582
İnsanı hakikate ulaştıran nurdan helezon: Tefekkür Fethullah Gülen 654
Musibetler karşısında mü’min ve münafık Fethullah Gülen 666
Sabır çeşitleri arasındaki münasebet Fethullah Gülen 759
Fânî imkânları ebedî güzelliğe dönüştürmenin yolu Fethullah Gülen 705
Hak yolunun cilveleri ve mümince duruş Fethullah Gülen 897
Bir ömür boyu adanmışlık ruhu Fethullah Gülen 778
İdeal İstişare–2 Fethullah Gülen 844
İdeal istişare-1 fgulen.com 1348
Geçmiş, hâl ve gelecek Fethullah Gülen 819
Muvakkat fırtınalar ve daimî meltemler Fethullah Gülen 3473