Kırık Testi (Kitaplaşmamış)

2001 yılında ilk defa yazılı olarak yayınlanmaya başlayan ve Kırık Testi ismini taşıyan bu bölüm Fethullah Gülen'in ABD sohbetlerinin henüz kitaplaşmamış olanlarından meydan gelmekte. Nil Yayınları tarafından da yayınlanan bu sohbetlerin tamamına aynı zamanda herkul.org Internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar Tıklamalar
Gerçek dindarlık ve karakter sahibi olma Fethullah Gülen 484
Üç büyük tehlike Fethullah Gülen 553
Teyakkuz Fethullah Gülen 497
Mükemmel dinin mensupları mükemmelliğe talip olmalı Fethullah Gülen 545
Melek edalı nefis: Nefs-i mutmainne Fethullah Gülen 667
İrşad ruhu ve hakperestçe duruş Fethullah Gülen 1081
Heyetin sevabına nail olmanın şartları Fethullah Gülen 1369
Kulluktaki zaafiyet ve kabaran enaniyet Fethullah Gülen 1031
Efendimiz’in kuşatıcı bir duası Fethullah Gülen 1886
Liyakat ve istihkak Fethullah Gülen 855
Kötülüklerden sakındırmada denge Fethullah Gülen 528
Yenilenme ruhu ve ilâhî inayet Fethullah Gülen 648
Ahirete ait zevk ve lezzetleri de feda etme ufku fgulen.com 1144
Cins dimağlar ve kabiliyetlerin inkişafı Fethullah Gülen 661
Mesai tanzimi ve aile hayatımız fgulen.com 905
Kötülüklerle mücadelede mü’mince tavır Fethullah Gülen 668
Başarıyla gelen imtihan: Zafer sarhoşluğu Fethullah Gülen 709
Hizmetlerin anlatılmasında makul ve objektif çizgi Fethullah Gülen 641
İnsanı hakikate ulaştıran nurdan helezon: Tefekkür Fethullah Gülen 730
Musibetler karşısında mü’min ve münafık Fethullah Gülen 738
Sabır çeşitleri arasındaki münasebet Fethullah Gülen 839
Fânî imkânları ebedî güzelliğe dönüştürmenin yolu Fethullah Gülen 781
Hak yolunun cilveleri ve mümince duruş Fethullah Gülen 997
Bir ömür boyu adanmışlık ruhu Fethullah Gülen 880
İdeal İstişare–2 Fethullah Gülen 920