Yazdır

1980 Yılı Vaazları

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori Hocaefendi`nin Vaizliği

Oy:  / 17
En KötüEn İyi 

Fethullah Gülen, Bornova Merkez Camii'nde vermekte olduğu seri vaazlarını 1980 yılı içinde de devam ettirdi. Bu yıl içinde verdiği vaazlar ise; Cihad, Ahlâk, Ceza ve Mükâfat konularını içeriyordu. Yine bu seri vaazlarının yanı sıra Uşak, Denizli, Ankara, Afyon, Yozgat, Kayseri, Bursa, İstanbul, Gediz, Üsküdar gibi Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde vaazlar vermiştir. Fethullah Gülen 5 Eylül 1980 Cuma günü Bornova Merkez Camii'nde son vaazına çıktı.

1980 Yılı Vaazları
TarihYerAçıklamaTürü
04.01.1980Bornova Merkez Camiiİrşad ve tebliğin metotları. Mürşidin, mübelliğin tebliğinde ısrarlı olması. İnsanın fıtratına ve istidadına göre davranma. Müeyyidat
11.01.1980Bornova Merkez CamiiMüeyyidat derslerinin özeti..Müeyyidat
18.01.1980Bornova Merkez CamiiCihadın sınıflandırılması, manası ve farziyeti.Cihad
25.01.1980Bornova Merkez CamiiBizleri cihat vazifesinden alıkoyan şeyin hayat endişesi olabileceği ve vazifeden çekinenlerin aksiyle tokat yiyecekleri.Cihad
01.02.1980Bornova Merkez CamiiYeryüzünde müminin muvazene unsuru olması gerektiği hususu.Cihad
08.02.1980Bornova Merkez Camiiİçte ve dışta mazlum, cemaatlere tecavüz edildiği zaman, yer yüzündeki müminlerin onların yardımlarına koşturması.Cihad
15.02.1980Bornova Merkez CamiiMümin, tehlikeleri, meşakkatleri, korku ve endişeleri atarak kendisine terettüp eden vazifeyi idrak şuuru içinde olması.Cihad
17.02.1980Altunizade CamiiBütün esbabın aleyhimize döndüğü bir dönemde ümit ve hayallerimize yeniden can ve derman getirecek Allah'tır (c.c.).Muhtelif
22.02.1980Bornova Merkez CamiiAllah yolunda cihat ve şehadet.Cihad
29.02.1980Bornova Merkez Camiiİşlenilen suçların cezasız bırakılmaması, iyiliklerin de behemehal mükafatlandırılması.Ceza ve Mükafat
14.03.1980Bornova Merkez CamiiKur'an-ı Kerim'e yaklaşanların huzur ve saadete erecekleri, uzaklaşanların ise perişan olacağına canlı misaller.Ceza ve Mükafat
21.03.1980Bornova Merkez CamiiAllah'ı (c.c.) unutan ve uzaklaşanlar, vazifelerin! unutanlar, dalalete düşenler için tarihi tekerrürler ve alınacak dersler.Ceza ve Mükafat
23.03.1980Üsküdar Valide Sultan Camiiİnsanımızın dejenere edilmesi ve neslimizin idealsizliği karşısında Hz. Muhammed'le (s.a.s.) içli dışlı olma ihtiyacı.Muhtelif
28.03.1980Bornova Merkez CamiiRabbin (c.c.) ahirette nimet ve azap adına bizim için vadettiği hususların müeyyide hüviyetinde takdimi.Ceza ve Mükafat
04.04.1980Bornova Merkez CamiiAhiret alemini düşünerek hareket etme. Ahiretin mükafat ve mücazat olarak iki yönü. Kıyametin şartları.Ceza ve Mükafat
11.04.1980Bornova Merkez CamiiKıyametin kopmasıyla insanların cennete, bazısının cehenneme gitmesi Efendimiz'in (s.a.s.) haberleri ve ayetlerle takdimi.Ceza ve Mükafat
18.04.1980Bornova Merkez Camiiİnsan, dünya hayatını en iyi şekilde değerlendirmelidir.Ceza ve Mükafat
25.04.1980Bornova Merkez CamiiAhiret hayatının en tesirli müeyyide oluşunun devamı.Ceza ve Mükafat
02.05.1980Bornova Merkez CamiiAhlâk-ı âliyeye giriş. Hz. Muhammed'in (s.a.s.) güzel ahlâkım bilme ve ona uyma.Ahlâk
09.05.1980Bornova Merkez Camiiİnsanın yeryüzüne geliş gayesini en mükemmel şekilde temsil eden Hz. Muhammed'in (s.a.s.) temsil keyfiyeti.Ahlâk
16.05.1980Bornova Merkez Camiiİslam'ın va'zettiği esasların özü ve İslam'ın bize gösterdiği, alıp benimsememiz gereken terkip.Ahlâk
23.05.1980Bornova Merkez Camiiİnsanın meleküt alemine ulaşması için nefsani duygu, düşünce ve işlerde kendini aşması.Ahlâk
25.05.1980Denizli Yeni CamiiMüslümanların hayat düsturu. Oğlumuz ve kızımızın İslam'la münasebetleri bizi ne derece ilgilendirmelidir.Muhtelif
30.05.1980Bornova Merkez CamiiAhlâk-ı Aliyeden dilin muvazenesi. Dilde sırat-ı müstakimi yaşama.Ahlâk
01.06.1980AnkaraMuhammedî (s.a.s.) havaya olan ihtiyacımız. İçtimai himmetin ehemmiyeti.Sohbet
06.06.1980Bornova Merkez CamiiSözde fuhuş ve sövüp sayma, lanetler, başkalarını güldürmek için kalbi haya­tı dinamitleme, verilen sözlerden dönmeler.Ahlâk
13.06.1980Bornova Merkez CamiiSuizan ve gıybet hususlarının mümine vereceği zararlar.Ahlâk
20.06.1980Bornova Merkez CamiiBeyana müteallik bela ve musibetlerden; söz, davranış, ima, iç mizaç ve remizlerimizin durumu.Ahlâk
27.06.1980Afyon Ulu CamiFedakarlıkta dün ve bugün. Sahabelerdeki çaba ve himmet. Efendimiz (s.a.s.) ötede ümmetini nasıl tanıyacak.Muhtelif
29.06.1980Yozgat Çapanoğlu Camiiİslam haktır, bu davaya hak yollarla hizmet edilecektir sözünün açıklaması. Alem-i İslam'daki gelişmeler.Muhtelif
04.07.1980Uşak Ulu CamiHz. Muhammed'e (s.a.s.) sevgi ve itaat.Muhtelif
11.07.1980Kayseri Camii Kebir CamiiGençliğimize ve neslimize karşı verilmesi gerekli olan ehemmiyet: Muhammedî ruh.Muhtelif
12.07.1980Gediz Baraka CamiiNesle eğilme noktası. Her gün biraz daha azgınlaşan ve çığırdan çıkan, neslimizin ağlattırıcı, inletici, perişan vaziyetidir.Muhtelif
18.07.1980Bornova Merkez CamiiAhlâkın, içtimai hayatımız için getirdiği şeyler ve şehevî his, isteklerimizin karşısında sırat-ı müstakim anlayışı.Ahlâk
25.07.1980Bornova Merkez CamiiÖfke, kin ve nefret hususlarında sırat-ı müstakim.Ahlâk
01.08.1980Bornova Merkez CamiiÖfke ve kin mevzuuna devam.Ahlâk
08.08.1980Bornova Merkez CamiiGünahların zincirleme birbirini doğurması neticesinde en tehlikeli maraz olan kıskançlık ve haset.Ahlâk
10.08.1980Bursa Ulu CamiHer fert kendi dünyasında Hz. Peygamber'e (s.a.s.) özel bir yer vermelidir. Bizi diriltecek olan Muhammedî ruhtur.Muhtelif
29.08.1980Bornova Merkez Camiiİnsanın fıtratına konan menfi hasletlerden kibir ve ucb.Ahlâk
05.09.1980Bornova Merkez CamiiKibir ve ucb mevzuuna devam.Ahlâk