• خانه
  • زندگی
  • گاه شناسی زندگی استاد محمد فتح الله «گولن»

گاه شناسی زندگی استاد محمد فتح الله «گولن»

فتح الله گولن

1941 به اساس معلومات تذکرۀ تابعیت، استاد محمد فتح الله گولن در سال در قریۀ کوروجوک از مربوطات ولسوالی حسن قلعه (پاسینلر)، ولایت ارزروم ترکیه دیده به جهان گشوده است. پدرش رامز افندی امام مسجد و مادرش رفیعه خانم، خانم خانه بود. استاد محمد فتح الله گولن فرزند دوم خانواده بود. پنج برادر داشت و دو خواهر. دو برادر و یک خواهرش در کودکی وفات کرده بودند.
1946 در سال 1946 شامل مکتب ابتدایه گردید. خانوادۀ اش بنا به مشکلاتی در سال 1950 به قریۀ الوار کوچ کرد، به همین دلیل استاد مکتب ابتدایه را صرف الی صنف چهارم ادامه دهد. در سال 1951 هنگامی که هنوز کودک بود، قرآن کریم را حفظ نمود. بعداً تعلیمات ابتدایه اش را که ناتمام مانده بود، تکمیل کرد.
1951 در سال 1951 برای اولین بار به خارج از محلۀ بود و باش شان سفر نمود. هر روز از دهکدۀ الوار تا حسن قلعه جهت آموزش دروس تجوید پیاده رفت و آمد می کرد.
1952 از اواخر سال 1952 الی سال 1958 در مدرسۀ کورشونلویِ ارزروم و سایر مدارس آن زمان از جمله کمهان، اسدپاشا و مرادپاشا آموزش دید  و با علمای مطرح آن زمان آشنا گردید؛ برعلاوه در حلقۀ صحبت ارباب بزرگ تصوف مانند حضرت افۀ الواری نیز اشتراک کرد.

همچنان در سال 1952 برای اولین به وعظ و خطابت آغاز کرد.
1954 هنگامی که در ارزروم مشغول فراگیری دروس مدرسه بود، به تاریخ 10 جنوری 1954 مادرکلانش مونسه خانم و پدرکلانش شامل آغا یکی پی دیگری با تفاوت یک ساعت وفات کردند.
1956 در سال 1956 به واسطۀ ملا محمد کرکینجی با حرکت رسالۀ نور و طلاب آن آشنا گردید.
1957 در سال 1957 با استفاده از ایام ماه مبارک رمضان در آمسایا، توکات و سیواس وعظ ها و خطبه های ایراد کرد.
1958 آموزش دروس فقه را که در سال 1956 نزد ملا عثمان بکتاش آغاز نموده بود، در اواخر سال 1958 تکمیل کرد.
1959 در رمضان سال 1959 به ادرنه سفر کردند. در امتحانی که برای بست های خالی سمت مفتی گری راه اندازی شده بود، مؤفق گردید. می خواست به عنوان امام اول مسجد اوچ شرفلی مقرر گردد. اما به دلیل اینکه هنوز دورۀ عسکری را سپری نکرده بود، به تاریخ 6 اگست 1956 رسماً به عنوان امام دوم مسجد اوچ شرفلی مقرر گردید.

به تاریخ 28 می 1959 در امتحانی که از طرف ریاست امور دینی برگزار شده بود، اجازه نامۀ خطابت را دریافت کرد. تقریباً 9 ماه بعد در 20 فبروری 1960 گواهینامۀ واعظی و خطابت را نیز بدست آورد.
1961 در ماه نومبر 1961 به عسکری رفت. تا قبل از رفتن به عسکری، در مسجد اوچ شرفی و مسجد آکمسجد ولایت ادرنه انجام وظیفه می نمود.
1961 دورۀ عسکری اش از تاریخ 10 نومبر 1961 آغاز یافت.
1962 در ماه جون 1962 دورۀ آموزش ابتدایی نظامی را در انقره تمام کرد و به اسکندرون مقرر گردید. در جریان عسکری به محض مساعد شدن فرصت به وعظ و خطابت ادامه می داد. به ویژه هنگامی که در ولایت اسکندرون بود، هر جمعه به مسجد مرکزی می رفت و خطابه ایراد می کرد. در نخستین ماه های که به اسکندرون مقر گردیده بود، مریض شد و به هدف تبدیلی هوا به ارزروم سفر کرد. در جریان سفر به ارزروم، کنفرانسی را در مورد حضرت مولانا حلال الدین محمد بلخری برگزار کرد و در جریان ایام ماه رمضان 1963 متداوماً در ارزوم وعظ نمود.
1963 در اوکتوبر 1963 ترخیص خویش را از اسکندرون دریاف کرد. بعد از اتمام وظیفۀ عسکری، به ارزروم برگشت و مدتی در آنجا باقی ماند.
1964 در ارزروم به وعظ و تبلیغ پرداخت. به اسم «ملای ادرنه ای» مشهور بود. در بهار 1964 دوباره به ادرنه برگشت کرد و به تاریخ 4 جولای 1964 در «کی یک» به حیث استاد کورس قرآن کریم احراز وظیفه نمود. در عین حال، در مسجد دارالحدیث، مسجد اسکی جامع ادرنه و چندین مسجد دیگر خطابه ایراد می کرد.
1965 خطابه ای که به مناسبت عید سعید فطر در مسجد اسکی جامع ادرنه ایراد فرموده بود، مورد بهانه قرار گرفت و به تاریخ 3 فبروری 1965 به محکمه جلب شد. به تاریخ 5 می اجازه نامۀ خطابت اش به حالت تعلیق درآمد. بنا به بعضی مشکلات، به تاریخ 23 جولای 1956 دوباره در «کرک لاره لی» به عنوان خطیب مقرر گردید.
1966 بعد از اینکه مدت 8 ماه در «کرک لاره لی» انجام وظیفه کرد، به تاریخ 11 مارچ 1966 در ازمیر به حیث خطیب مقرر گردید. در آنجا سمت مدیریت کورس قرآنکریم کاستانه پازری را به عهده داشت و در عین حال در مسجد کاستانه پاززی تبلیغ می کرد. برعلاوه، به ولایات و ولسوالی های همجوار ازمیر سفر می کرد و به عنوان مبلغ سیار خطابه های ایراد می فرمود و الی اخطاریۀ 21 مارچ 1971 به وعظ و تبلیغ ادامه داد.

در ماه اپریل سال 1966 مقاله اش نشر شد. پس از اینکه استاد گولن به عنوان مدیر کورس کاستانه پازاری مقرر گردید، چهار مقاله اش در مجلۀ «غربت» که از طرف شاگردانش مثل عبدالله آیماز و فهمی کورو در هر سه ماه ترتیب و نشر می شد، منتشر گردید.
1968 به تاریخ 18 فبروری 1968 از طرف ریاست امور دینی جمهوری ترکیه به حیث استاد رهنما به سفر حج رفت.
1969 در این سال انجمن های مانند «انجمن بیداری» و «آیدینلر» تأسیس گردید. این انجمن ها به هدف برگزاری مجالس و صحبت های دینی در قهوه خانه ایجاد شده بود. بدین ترتیب استاد گولن ساحۀ فعالیت خویش را توسعه بخشید و صحبت های دینی را از محوطه مساجد بیرون کرد و حتی وارد مجالس قهوه خانه ها نیز گردانید. کنفرانس ها، مجالس و صحبت های دینی را در والایات و ولسوالی های همجوار ازمیر برگزار کرد.
1970 در اواخر سال تعلیمی 1970 از مدیریت کورس کاستانه پازاری کناره گرفت و لیلیه ای را در «گوزلیالی» بنا کرد و به تعلیم و تربیت شاگردان ادامه داد.
1971 با تطبیق اخطاریۀ 21 مارچ 1971، استاد گولن در 2 می 1971 توقیف گردید و الی 9 نومبر 1971 مدت 6 ماه تحت توقیف بود. بعد از رهایی، در 11 نومبر 1971 طی عریضه ای دوباره درخواست احراز وظیفه نمود. در این جریان پروسۀ محاکمه ایشان نیز ادامه داشت.

استاد قبل از اینکه توقیف گردد، خطیب برحال بود و رسماً از طرف ریاست امور دینی جمهوری ترکیه به این سمت گماشته شده بود. بنابرآن، بعد از رهایی استاد گولن از توقیف، ادارۀ متذکره معاش تمامی ایامی را که استاد در توقیف سپری کرده بود، برایش پرداخت کرد. استاد گولن با قسمتی از این معاش تعدادی از کتب را خریداری کرد و قسمت دیگر آن را صرف حوایج  شاگردانش نمود.

طی جوابیۀ عریضه مؤرخۀ 11 نومبر، به تاریخ 6 دسمبر 1971 وظیفه اش را دوباره احراز کرد.
1972 به تاریخ 17 جنوری 1972 از طریق ادارۀ فتوا، نامۀ دوم را دریافت کرد. در نامه چنین تذکر یافته بود:

«طبق مکتوب شماره 04631 مؤرخۀ 6 دسمبر 1971 ریاست امور دینی، احراز وظیفه کرده اید اما به اساس امر شفاهی مقام ولایت، از تاریخ 15 جنوری 1972 الی امر ثانی از وعظ و خطابت ممنوع می باشید. موضوع جهت آگاهی برای تان تقدیم است.»

به تاریخ 23 فبروری 1972 در ولسوالی بالکسیر ولایت ادرمیت به حیث خطیب مقرر گردید. مدت 28 ماه در ادرمیت انجام وظیفه کرد. در همین جریان، فیصلۀ محکمه که به دنبال اخطاریۀ 12 مارچ 1971 کار تحقیق آن آغاز گردیده بود، در 20 سپتمبر 1972 اعلان گردید.

استاد گولن از تابستان سال 1972 الی 1974 مدت سه سال در ادرمیت کمپ[1] ها و پروگرام های تابستانی را جهت آگاهی و تربیت روحی شاگردانش برگزار کرد.

محور بحث خطابه های سال های 1972 الی 1974 استاد را موضوعات عبادات، نماز و قرآن کریم تشکیل می داد.

1972 و انجمن آکیزیلی: انجمن آکیزیلی، از طرف نفی آکیزیلی و همسرش پمبه زهرا آکیزیلی در25 فبروری 1972 تحت عنوان «کانون تعلمیات متوسطه و عالی آکیزیلی» طی سندی که در دفتر ثبت و تهیۀ اسناد رسمی «کارشیاک» ترتیب یافت، تأسیس گردید. آقای آکیزیلی و همسرش ملکیت شخصی شان را همراه با ساختمان دو طبقه ای آن به این کانون وقف کردند. تأسیس انجمن متذکره در شمارۀ 14306 مؤرخۀ 14 سپتمبر 1972 در جریدۀ رسمی جمهوری ترکیه تسجیل یافت و منتشر گردید.
1973 استاد گولن در نومبر 1973 برای بار دوم به زیارت حج سفر کرد. در دین سفر به وکالت دوست نزدیک ا ش (ناجی شنچه کی جیر) به حج رفته بود.
1974 در 18 می 1974 قانون عفو نافذ گردید. جزای «ممنوعیت وظیفوی» که به تاریخ 20 سپتمبر 1972 از طرف محکمه در مورد استاد صدور یافته بود، لغو شد.

در 29 جون 1974 از شهر ادرمیت تبدیل شده و در شهر مانیسا به حیث خطیب مقرر گردید. مدت دو سال و سه ماه در مانیسا انجام وظیفه کرد.

در 20 سپتمبر 1974 مطابق سوم رمضان در شب جمعه پدرش جناب رامز افندی وفات کرد.

محور بحث خطابه های استاد را طی سال های 1975 – 1976 موضوعات توحید، سلسلۀ نبوت، قرآن و علم، ارشاد و تبلیغ تشکیل می دهد.
1975 در سال 1975 سلسلۀ کنفرانس های را پیرامون موضوعات قرآن و علم، داروینیزیم، نسل طلایی، عدالت اجتماعی و نبوت برگزار کرد. در سال 1976 دایرۀ این سلسله کنفرانس ها توسعۀ یافت و به اضافۀ ازمیز، در شهر های انقره، چورم، مالاتیا، دیاربکر، قونیه، انتالیا و آیدین نیز کنفرانس های برگزار شد.
1976 در 28 سپتمبر 1976 از مانیسا تبدیل شد و به سمت خطیب در محلۀ بورنوای شهر ازمیر مقرر گردید. الی تاریخ 5 سپتمبر 1980 این وظیفه اش را ادامه داد.

محور بحث موعظه های استاد را طی سال های 1976 الی 1980 در بورنوا بین، موضوعاتی چون زن در آئینه قرآن، عبادت، حشر، تقدیر، نماز، حج، ذکات، روزه، مؤیدات، مسؤلیت، ملک-جن-روح، تربیت اطفال و خانواده، ساختار اجتماعی و اقتصادی، جزا و مکافات، اخلاق، پرسش ها و پاسخ ها تشکیل می داد.

در 8 سپتمبر 1976 انجمن معلمان ترکیه (TÖV) ایجاد گردید و هدفش این بود که تمامی معلمانی را که در مناطق مختلف ترکیه مشغول تربیت و آموزش شاگردان بودند در تحت یک سقف با هم یکجا سازد.
1977 استاد گولن در 26 اگست 1977 برای نخستین در استانبول (مسجد ینی جامع) خطابه ایراد و خطابۀ دومی اش هم در 9 سپتمبر در مسجد سلطان احمد.

در دسمبر 1977 در چوکات یک ماموریت رسمی به آلمان سفر کرد و در بعضی شهر های آلمان مثل هامبورگ و برلین کنفرانس های را تدویر نمود.
1979 در اول فبروری 1979 مجلۀ سزینتی (تراوش) آغاز به نشر کرد و استاد گولن سرمقاله های این مجله را می نگاشت.

در سال 1979 اتحادیۀ داکتران ترکیه (TÜTAV) به منظور ارایه خدمات در داخل و خارج ترکیه، از طرف داکتر محمود آکدوآن و دوست هایش ایجاد گردید که امروزه در قالب گروپ شفاخانه های شفا فعالیت می نماید.
1980 قبل از کودتای 12 سپتمبر 1980، استاد آخرین با در 5 سپتمبر خطابه ای را ایراد کرد و در همین زمان به خطابت و وعظ خاتمه داد. به تاریخ 10 سپتمبر 1980 طی نامه ای به مدت 20 روز از خطابت و خطابت منع گردید. سپس این مدت به 45 روز دیگر نیز تمدید شد. هر چند به تاریخ 25 نومبر 1980 در چنک قلعه به عنوان خطیب مقر گردید اما بنا به شرایط ناگوار، مریضی ای عاید حالش گردید و به تاریخ 20 مارچ 1981 از سمت امامت و خطابت استعفا داد.

در عریضۀ استعفایه اش نکات ذیل تذکر یافته بود: «بنا به مریضی که عاید حالم می باشد، نمی توانم به وظیفه ام را ادامه دهم. لذا معاش بدون کار و زحمت بنده را روحاً ناراحت می سازد، بناءً از مقام محترم خواهشمندم استعفای بنده را قبول فرمایید.»


به سبب کودتای نظامی 1980 و تدابیر شدید حکومت نظامی ممکن نبود به وعظ و خطابت ادامه دهد، لذا به اناطولیه سفر کرد و از جاهای مختلفی دیدار نمود.
1981 در جنوری 1981، اسمش شامل لستی گردید که از طرف ادارۀ حکومت نظامی تحت پیگرد و تعقیب قرار داشتند و تصاویرش در کنار تصاویر انارشیست ها در مکان های عامه مانند بس استیشن ها به نصب گردید.

در سال 1981 «انجمن تعلیمات متوسطه و عالی آکیکا» تحت ریاست جمال الدین گورلک تأسیس گردید. این انجمن طی قرار نمبر 1980/345:980/647 مؤرخۀ 24. 11. 1980 محکمۀ حقوقی ازمیر ثبت سجل گردید.
1983 در 12 فبروری 1983 خانه اش در شهر ازمیر بطور ناگهانی از طرف نیروهای حکومتی بازرسی شد. هدف از این بازرسی دستگری مادرش بود. اما از اینکه مادرش در همان لحظه در خانه حضور نداشت، نتوانستند او را دستگیر کنند.


در 19 دسمبر 1983 اولین کتابش تحت عنوان «پرسش های شگفت انگیز عصر» به چاپ رسید.
1985 در7 مارچ 1985، کتاب دیگرش تحت عنوان «موازین و یا چراغ های راه» به نشر رسید. متن کتاب متذکره در مجلۀ تراوش (سزینتی) در بخش «سخنان وجیز» به نشر می رسید.


در 22 سیپتمبر 1985، منزل استاد گولن واقع در محلۀ التونیزادۀ شهر استانبول، از طرف نیروهای حکومتی تلاشی گردید اما بعد از 3 – 4 ساعت بازرسی مؤفق به دستگیری او نشدند.
1986 استاد گولن که آخرین بار به تاریخ 5 سپتمبر 1980 در بورنوای شهر ازمیر خطابه ایراد کرده بود، بعد از شش سال وقفه اولین بار در 6 اپریل 1986 در محفل افتتاحیۀ مسجد چاملیجۀ در شهر استانبول به منبر بالا شد و خطابه ایراد کرد. این خطابه اش مصادف بود با شب معراج و استاد در آن پیرامون «اهمیت معراج از دیدگاه مسلمانان» بحث نموده بود.


در 25 جولای 1986 برای سومین بار به حج سفر کرد.

هنگامی استاد محمد فتح الله گولن در حج بود، به تاریخ 8 اگست 1986 از طرف نیروی های حکومتی جلب شد. استاد دوست های زیادی در مدینه منوره داشت، آنها بسیار اصرار کردند که استاد در مدینه بماند، اما پیشنهاد یکی از آنها را نپذیرفت. به ترکیه رفت تا بی گناهی خویش را ثابت سازد. بعد از رسیدن به ترکیه به قوماندانی نیروهی های شهر ازمیر رفت و اظهارات خویش را بیان کرد. از طرف سارنوال مورد تحقیق قرار گرفت و در نتیجه بی گناه ثابت شد و امر توقیفی اش لغو گردید.
1987 در نومبر 1987، روزنامه زمان از شهر انقره به شهر استانبول نقل مکان کرد. این روزنامه در 3 نومبر 1986 در انقره فعالیت خویش را آغاز کرده بود.
1988 اولین شمارۀ مجلۀ امید نو در جولای 1988 منتشر گردید. این مجله هر سه ماه بعد به نشر می رسید. استاد گولن سر مقاله های مجلۀ متذکره را می نوشت. «در اقلیم متواضع امید نو» عنوان اولین عنوان اولین سرمقالۀ ای بود که استاد برای مجلۀ امید نو نگاشته بود.
1989 سه سال بعد از خطابه ای که در سال 1986 در مسجد چاملجه ایراد کرده بود، در 13 جنوری 1989 در مسجد ینی جامع اوسکودار یکبار دیگر به منبر بالا شد و بار دیگر به ایراد خطابه و وعظ آغاز کرد. در مدت یک سال «سنت پیامبر اکرم (ص) را با تمامی ابعادش» به بحث گرفت. این خطابه ها، بعداً در قالبی کتابی تحت عنوان نور جاویدان تدوین گردید و منتشر شد. در سال 1989، برعلاوۀ سلسله وعظ های که در اوسکودار ایراد می کرد، به شهر های انقره، ارزروم، ازمیر و استانبول سفر می کرد و در مساجد این شهر تبلیغ می نمود. این سلسله وعظ ها الی 16 جون 1991 ادامه داشت.


در 26 نومبر 1986 در خطابۀ روز یکشبنه پیرامون اوضاع آسیای میانه صحبت کرد. مشکلات و رنج های مسلمانان آسیای میانه و ظلم و ستمی را که در آذربایجان بالای آن ها جریان داشت، یادآوری کرده و  مردم، صنعت کاران و تاجران ترکیه را به کمک برادران مسلمان شان در آسیای میانه دعوت نمود.
1990 به تاریخ 11 جنوری 1990، در تشکیل هیئت 11 نفری که خالد اسندر ریاست آن را به عهده داشت، برای اولین بار به گرجستان سفر کرد و به تعقیب آن وارد آذربایجان شد.


استاد در 24 نومبر 1990 به اروپا سفر کرد. نخست وارد شهر امستردام هالند گردید و بعد از یک هفته از آنجا به بلژیک رفت. از لیلیۀ شاگردان که در مرکز بلژیک شهر بروکسل موقعیت داشت دیدار نمود و بعد از یک سخنرانی از آنجا به آلمان سفر کرد.
1991 در کنفرانسی تحت نام «رسالت جهان شمولِ جاویدان» که از 19 الی 22 سپتمبر 1991 برای چهار روز به مناسبت هفتۀ میلاد خجستۀ پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) از طرف روزنامۀ زمان در سالون ورزشی «عبدی اپیکچی» در استانبول برگزار شده بود، اشتراک نمود و خطابه ای نیز بدین مناسبت ایراد فرمود.


روزنامۀ زمان از تاریخ 8 اوکتوبر 1991 آغاز به نشر مقالات و اشعار استاد گولن کرد. این روزنامه مقالات استاد را در بخش جداگانه ای تحت عنوان «اکادمی» هفتۀ یکبار نشر می شد. ، در سال 1996 از مجموعِ مقالاتی که تحت عنوان متذکره در روزنامۀ زمان نشر می شد دو کتاب استاد گولن به نام های «از فصلی به فصل دیگر» و «منشور» ترتیب یافت. روزنامۀ زمان الی اکنون هم مقالات استاد را نشر می کند. از سال 2006 بدین سو عنوان ستونی که مقالات استاد در آن منتشر می شود از «اکادمی» به «از فراز منبر» تغیر نام کرد و نوشته های استاد از تاریخ متذکره الی اکنون تحت همین عنوان منتشر می گردد.
1992 در سال 1992 لطیف اردوآن مصاحبه ای ویژه را با استاد انجام داد. این مصاحبه زندگی استاد را به معرفی می گیرد. مصاحبۀ متذکره تحت عنوان «دنیای کوچکم» از تاریخ 2 مارچ 1992 الی 4 اپریل طی مدت 32 روز در روزنامۀ زمان نشر می شد و بعد از آوردن یک سلسله اصلاحات و اضافات در نومبر 1995 در قالب کتابی تحت همین نام به چاپ رسید. این کتاب تا کنون 47 بار به چاپ رسیده است.


در 2 اپریل 1992 برای اولین بار به امریکا سفر کرد و مدت 35 روز درین کشور اقامت گزید. از 25 ایالت دیدار کرد. با ترکان مقیم در امریکا و شاگردانی که در آنجا مشغول فراگیری تعلیم بودند ملاقات نمود. سپس برای مدت یک روز به کانادا سفر کرد و بعضی مکان های مهم را در این کشور زیارت نمود.

در جریانی که استاد در امریکا به سر می برد، آقای تورگوت اوزل رئیس جمهور همان وقت ترکیه نیز برای تداوی به امریکا سفر کرده بود. استاد گولن در 2 می 1992 در شفاخانه به زیارت ایشان رفت.

سپس به آسترالیا سفر کرد و مدت ده روز در آن کشور اقامت نمود. استاد گولن در این جریان، در مساجد سدنی و ملبورن آسترالیا خطابه های ایراد فرمود. با شاگردان و ابتاع ترکیه مقیم در آسترالیا دیدار کرد. در محفلی به مناسبت سنگ تهداب لیلیۀ شاگردان اشتراک کرد. در برگشت، نخست به بلژیک آمد و سپس وارد ترکیه گردید. این سفر استاد تقریباً مدت 50 روز طول کشید و استاد گولن در اواخر می 1992 عازم ازمیر گردید.
1993 در اول جنوری 1993، اولین شمارۀ مجلۀ علمی، فرهنگیِ فونتین The Fountain (آبشار) از چاپ برآمد. این مجله، در هر سه ماه یکبار چاپ می شد. ترجمۀ انگلیسی مقالات استاد به عنوان سرمقاله در این مجله استفاده می شود همچنان اشعار و نوشته های استاد نیز در این مجله منتشر می شود.


در 17 اپریل 1993، تورگوت اوزل ششمین رئیس جمهور ترکیه، در محلۀ چانکایا مریض گردید و به شفاخانه پوهنتون حاجت تپه منتقل شد. اما از اثر حملۀ ناگهانی قلبی نجات نیافت و در انقره وفات کرد. در 22 اپریل 1993 پس از ادای نماز جنازه اش در مجسد فاتح، در مکان مخصوصی در توپ کاپی که برایش تخصیص داده شده بود، به خاک سپرده شد. مقامات عالی رتبه ترکیه در مراسم تشیع جنازۀ رئیس جمهور اشتراک داشتند، استاد گولن نیز در کنار مقامات عالی رتبه در این مراسم حضور داشت.

در 28 جون 1993، مادرش خانم رفیعه گولن در شهر ازمیر وفات کرد. نماز جنازه مرحومی به تاریخ 30 جون 1993 در مجسد فاکولتۀ شرعیات پوهنتون دوکوز ایلول (9 سپتمبر) به امامت شخص خود استاد گولن ادا گردید.
1994 در 29 جون 1994 در محفل افتتاحیۀ اتحادیۀ نویسندگان و ژورنالستان ترکیه در هوتل «دیده من» که تعداد زیادی از روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان، دانشمندان، سیاستمداران، صنعت کاران و اشخاص سرشناس ترکیه تشریف آورده بودند، اشتراک کرد و خطابه اش را تحت عنوان « برگشت از دموکراسی ممکن نیست» ایراد فرمود. این سخنرانی استاد گولن، بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.


در 30 نومبر 1994 در مقر دفتر صدارت با صدر اعظم آن وقت ترکیه آقای تانسو چیلر ملاقات کرد. این ملاقات پیرامون قانون مبارزه علیه تروریزیم که در پارلمان تحت بحث و مشاجره قرار داشت صورت گرفت. هدف صدر اعظم از این دیدار، گرد آوری دیدگاه های متفاوت در خصوص این قانون بود.
1995 در سال 1995، نوریه آکمن خبرنگار روزنامۀ صباح و ارتغرل اوزکک خبرنگار روزنامۀ حریت، مصاحبۀ های اختصاصی ای را با استاد گولن انجام دادند. محور بحث این مصاحبه ها را اوضاع آن زمان ترکیه، ملاقات استاد گولن با صدر اعظم، اسلام، سیاست، زن و معارف تشکیل می داد.

استاد گولن در 20 مارچ 1995، بولنت آجه ویت رئیس عمومی حزب دموکرات ترکیه (DSP) را در خانه اش در شهر انقره زیارت کرد. ملاقات دوم اش با او به تاریخ 23 مارچ 1997 در تلویزیون سمان یولو در استانبول و ملاقت سوم اش هم در 4 فبروری 1998 قبل از سفر به واتیکان در شهر استانبول صورت گرفت. موضوع بحث این ملاقات ها را بیشتر از مسایل سیاسی، مباحث تصوفی و فلسفی تشکیل می داد.

در 10 می 1995 با حکمت چتین رئیس عمومی حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) و در 15 جون 1995 با مسعود یلماز رئیس عمومی حزب وطن ترکیه (ANAP) دیدار کرد.

در 20 می 1995، طی محفلی که از طرف «كانون فرهنگی ترك ها» (Türk Ocakları Vakfı) برگزار شده بود، «جايزۀ خدمات دنیای ترک» برای استاد محمد فتح الله گولن تفویض گردید. زیرا، به اساس تشویق و کوشش های استاد گرامی، چند باب مکتب و نهاد تعلیمی در ممالک ترک نژاد تأسیس گردیده بود.

 استاد محمد فتح الله گولن با صدر اعظم تانسو چيلر برای بار دوم در 9 جون 1995 ملاقات کرد. چيلر در محفل فراغت شاگردان ليسۀ خصوصي يامانلر شركت كرده بود. بعد از ختم محفل، استاد گولن و صدر اعظم چیلر مدت 45 دقيقه باهم ملاقات كردند.

استاد گولن، در 2 جولاي 1995 جهت تماشاي شش صد و سی و چهارمین دور مسابقات تاریخی پهلوانی كركپنار به ولایت ادرنه سفر کرد. استاد مورد استقبال گرم مردم ادرنه قرار گرفت. سپس، پهلوان‌هاي را كه درجه کسب کرده بودند، تبریکی داد.

استاد محمد فتح الله گولن در 3 جولاي 1995 برای اولین بار روی صفحه تلویزیون (شکبۀ رادیو تلوزیون ترکیه یا TRT) ظاهر گردید و در مورد دیدگاه هایش معلومات داد. رحا مختار گردانندۀ برنامۀ خط آتش در شبکۀ TRT، استاد گولن را در یکی از استدیوهای این شبکه در استانبول دعوت کرده بود. جناب استاد از طریق این برنامه به سوالات آقای رحا مختار پاسخ گفت.

در 25 جولاي 1995 برای استاد محمد فتح الله گولن از طرف انجمن سربازان قواي مسلح تركيه تشكرنامه ای اهدا گردید. این تشکر نامه جهت سپاس گذاری از اهدای 50 ملیون لیره ای بود که استاد گولن به انجمن فوق الذکر بخشش کرده بود. استاد در همان زمان، علیه چتین کایا روزنامه نگارِ روزنامه جمهوریت، دعوی اعاده حیثیت را در محکمه به راه انداخته بود. در نتیجۀ این دعوی، چتین کایا مجبور گردید 50 ملیون لیره به عنوان غرامت برای استاد گولن بپردازد. استاد گولن این 50 ملیون لیره را به انجمن فوق الذکر بخشش کرد.

ايوب جان گزارشگر روزنامه زمان، طویل ترین و جامع ترین مصاحبه را با ا ستاد گولن انجام داد. اين مصاحبه تحت عنوان «سياحت به سوي افق» از 13 اگست الی 23 اگست 1995 در 13 بخش در روزنامۀ زمان منتشر گردید. استاد محمد فتح الله گولن در اين مصاحبه در مورد زندگي و اهداف اش، دين، تصوف، تعصب مذهبي، فلسفه، ادبيات، سياست، و گشايش مكاتب در آسیای ميانه و يك سلسله مسايل ديگر معلومات ارايه فرمود.

استاد محمد فتح الله گولن، شام سه شنبه 15 اگست 1995 در عقد نکاح حاكان شكور عضو تیم فوتبال گالاتا سراي اشتراك كرد و در آن شاهد نکاح بود.

سلسله مصاحبه های استاد با روزنامۀ جمهوریت در سال 1995 ادامه داشت. محور بحث این سلسله مصاحبه را موضوعاتی چون جمهوريت، جدايي دين از سياست، شريعت، تعليم و تربيه، دموكراسي، حقوق زن و بعضی مباحث دیگر تشکیل می داد. نشر این سلسله مصاحبه ها به تاریخ 20 اگست 1995 آغاز گردید.

در 19 سپتمبر 1995، اتحادیۀ نويسندگان و ژورنالستان مسابقه ای را به منظور گردآوری کمک برای اطفال بوسنیا تحت شعار «همه چيز فدای اطفال بوسنیا» برگزار کرد. با پولی که از درک نمایش این مسابقه بدست آمد، برای اطفال بوسنیا ساختمان یک باب مکتب اعمار گردید. این مسابقه را استاد محمد فتح الله گولن و مارادونا با اتفاق هم تماشا كردند.

استاد گولن در سال های 1995 یک سلسله ملاقات ها و صحبت های را با سیاست مداران مطرح ترکیه منجمله صدر اعظم تانسو چیلر و انجام داده بود. به همین اساس در محافل سیاسی از او به گرمی نام گرفته می شد. در ملاقاتی که به تاریخ 8 اوکتوبر 1995 با عده ای از خبرنگاران داشت، خاطر نشان ساخت که بعضی حلقه ها در میان نیروهای مسلح آمادگی کودتا را دارند.

محکمۀ مبارزه علیه جرایم سیاسی ترکیه (DGM) به تاریخ نومبر 1995 در مورد این اظهارات استاد تحقیقات را آغاز کرد. استاد اظهارات خویش را در 3 صفحه تحریر نمود و ارسال محکمه کرد. محکمۀ متذکره در 20 نومبر 1995 قرار «لغو پیگرد» را در مورد استاد صادر کرد.

در سال 1995، تماس های استاد محمد فتح الله گولن برعلاوه با رهبران سياسي با رسانه‌ها نيز ادامه داشت. چنانچه در 18 اوکتوبر 1995 از روزنامۀ ملیت دیدار کرد و با مسؤلین این روزنامه صحبت و گفتگو کرد. در 18 اوكتوبر 1995 با شبکۀ تلویزیونی هالندي بنام NMO مصاحبه کرد. در اين مصاحبه به سوالات مطروحه پیرامون زندگي اش، نظريات و فعاليت‌هايش، اسلام و جدائي دين از سياست پاسخ ارايه فرمود.

 در سال‌هاي1995، 1996، 1997 و 1998 در دعوت های افطاری ماه های رمضان، که تحت نام های محافل اهدای جوایز به منظور تشویق مسامحه و همدیگر پذیری، فعالیت های در جهت «دست به دست هم براي فرداي بهتر» و مراسم عيد مباركي كه از طرف اتحاديه ژورنالستان و نويسندگان برگزار می شد،  اشتراك می ورزید.

استاد در این سال ها، از یک طرف با بزرگان دینی و روحانیون مسلمان و از طرف دیگر در چوکات گفتتمان ها و فعالیت های بشردوستی و همدیگرپذیری با بزرگان سایر ادیان از جمله مونسنیور جورج مارویچ رئیس مجمع تشکیلات روحانیون کاتولیک های ترکیه، پیر لیگی جیلیتا سفیر کبیر واتیکان در انقره، بارت هومولوس اثقف اعظم استانبول – روم، متوفا کاراکین و جانیشین او مسروف متافیان رهبران جماعت ارمنی، اپیسکوپوس یوسف سا اسقف جماعت کاتولیک سریانی، یوسف چتین و هوریپیسکوپوس سمول آکدیمیر اسقفان سابق جماعت سریانی، پیشوایان جماعت موسوی و دیود آسیو پیشوای یهودیان استانبول دیدارها و ملاقات های را انجام می داد.
1996 قاسم گولك رئيس اسبق حزب جمهوري خلق ترکیه (CHP) كه در ايالات متحد امريكا تحت تداوي قرار داشت و به سن 91 سالگي وفات شد، وصیت نموده بود که نماز جنازه اش به امامت استاد محمد فتح الله گولن خوانده شود. استاد گولن به تاریخ 22 جنوری 1996 در شهر انقره در مراسم تشیع جنازه قاسم گولک اشتراک کرد و نماز جنازه به امامت استاد ادا گردید.

در اول مارچ 1996 «سعدی مظلوم اوغلو» نواسۀ حضرت افۀ الواری در ارزروم وفات کرد. سعدی افندی یکی از استادان دورۀ کودکی استاد گولن بود. استاد گولن به محض دریافت خبر فوت سعدی افندی، به طرف ارزروم حرکت و نماز جنازۀ مرحومی در 2 مارچ 1996 به امامت استاد محمد فتح الله گولن خوانده شد. روزنامۀ زمان نیز پیام تصلیت در رابطه به وفات سعدی افندی منتشر کرد.

استاد محمد فتح الله گولن در 26 مارچ 1996 آقای آیدین مندرس عضو پارلمان ترکیه را که در اثر حادثۀ ترافکی فلج شده بود، در مركز طبي بايندر در اتاقش زيارت كرد. و برای بار دوم به تاریخ 1 جولای 1996 زمانی از او دیدار کرد که در شهر شيكاگوی ايالات متحد امريكا تحت معالجه قرار داشت.

استاد محمد فتح الله گولن و بارت هومولوس اثقف اعظم استانبول – روم که در سال های اخیر پیرامون مسامحه و همدیگر پذیری تماس های زیادی داشتند، در 4 اپریل 1996 با هم دیدار کردند و پلی از دیالوگ را میان مسلمان و غیر مسلمانان ترکیه ایجاد نمودند.

در 18 اپريل 1996 برای نخستین بار جوایز «تاجران و صنعتکاران سال» از طرف اتحاديه صنعتكاران و تاجران تركيه به اشخاص و نهادهاي كه مستحق آن شده بودند، طی محفلی در هوتل ديديمان در انقره اهدا گردید. استاد گولن که برنده جایزه مسامحه و همدیگر پذیری شناخته شده بود در لابه لای سخنرای اش از معماران مفکورۀ مسامحه و همدیگر پذیری چون حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، یونس امره، ملا احمد یوسوی و سایر پیشقدمان این راه یاد آور شد.

به تاریخ 17 سپتمبر 1996 جنازۀ خانم حنیفه استا اوغلو مادرِ همسرِ «یشر توناگر خواجه افندی» در مقبرۀ  توپ کاپی سرای به خاک سپرده شد. نماز جنازۀ متوفی پس از نماز ظهر به امامت استاد محمد فتح الله گولن، در محوطۀ مسجد فاتح استانبول ادا گردید. در مراسم تدفین و نماز جنازه عده کثیری از مردم اشتراک کرده بودند. متعاقباً، استاد محمد فتح الله گولن با آقای رجب طیب اردوآن شهردار شهر استانبول (صدر اعظم فعلی ترکیه) دیدار و گفتگو نمود.

استاد محمد فتح الله گولن در 27 سپتمبر 1996 جهت اشتراک در محفل سنگ تهداب کالج سرحات به ادرنه سفر کرد و به اتفاق آقای حسین توپ سنگ تهداب این کالج را گذاشت.

در 30 سپتمبر 1996 نشستی به مناسبت سومین سالگرد تأسیس اتحادیۀ نویسندگان و ژورنالستان تحت عنوان «همه دست به دست هم به سوی فرادی بهتر» برگزار گردید. تعداد زیادی از افراد سرشناس ترکیه در این کنفرانس اشتراک داشتند. استاد محمد فتح الله گولن نیز در این کنفرانس اشتراک کرد و خطابه ای نیز ایراد فرمود.

در 16 اوکتوبر 1996، ایوان گینوف خبرنگار روزنامۀ بلغاریاییِ «ترود» مصاحبه ای را با استاد انجام داد. استاد در این مصاحبه، به سوالات مطروحه پیرامون موضوع بالکان ها، ترکیه و دیالوگ پاسخ ارایه کرد.

به تعقیب رسانه های چاپی بلغارستان، خبرنگاران شبکه های تلویزیونی این کشور نیز به ترکیه آمدند و با استاد محمد فتح الله گولن مصاحبه های را با ایشان انجام دادند. روزنامۀ «24 ساعت» و روزنامۀ «ترود»، پر تیراژ ترین روزنامه های بلغارستان، به استاد لقب «معلمی بنا کنندۀ پل های دیالوگ» دادند و از او به نیکی یاد کردند. در عین حال، استاد محمد فتح الله گولن به تاریخ 3 نومبر 1996 از طریق شبکۀ تلویزیونی وارنوا  به عنوان «شخصی پیشقدم در میدان معارف و فرهنگ» به مردم بلغارستان معرفی گردید.

در 24 اوکتوبر 1996 آسیا بانک ششمین نهاد تجاری ترکیه افتتاح گردید. در محفل افتتاحیه، استاد محمد فتح الله گولن، معاون صدر اعظم و آقای تانسو چیلر وزیر خارجه (صدر اعظم اسبق ترکیه) نیز اشتراک کرده بودند. تانسو چیلر، اظهار خوشی اش را به مناسبت افتاح این بانک چنین به زبان آورد: «برای استاد محترم محمد فتح الله گولن که وسیلۀ گشایش چنین نهادی نهایت مهم گردیده است تبریک می گویم.»

1996 صحبتی با روزنامه نگاران: استاد محمد فتح الله گولن که در سال های اخیر جایگاه ویژه ای را در اذهان عامه کسب کرده بود، خبرنگاران متعدی همواره به ملاقاتش می آمدند. شاهین الپای یکی از خبرنگاران ترکیه، در مورد نظریات استاد این جملات را بکار برده است: «استاد محمد فتح الله گولن، در رأس یک جماعت بزرگ اسلامی قرار دارد. او مخالف استفاده از اسلام به عنوان آیدیالوژی سیاسی است و تقسم افراد جامعه ترکیه را به دو گروه دیندار و بی دین قبول ندارد.»

در 8 نومبر 1996، پوهنتون فاتح توسط سلیمان دمیریل رئیس جمهور همان وقت ترکیه در شهر استانبول افتتاح گردید. در محفل افتتاح این پوهنتون آلپ ارسلان ترکش، رضا آکچه لی و تعداد زیادی از سیاستمداران، دانشمندان و صنعتکاران ترکیه نیز اشتراک داشتند. استاد محمد فتح الله گولن با رئیس جمهور و مهمانان دیگر از نزدیک دیدار و گفتگو کرد. جریان افتتاح پوهنتون از تلویزیون سمان یولو به طور زنده نشر می شد.

به تاریخ 6 دسمبر 1996، کالج بویوک کویومجو (زرگر بزرگ) در قونیه افتتاح گردید. در این محفل استاد محمد فتح الله گولن، شهردار قونیه آقای خلیل اورن و تعداد زیادی از وکلای پارلمان اشتراک داشتند.

در سال 1996 این کتاب های استاد به چاپ رسیدند: اعلای کلمۀ الله و یا جهاد، عصر و نسل – 6، افکاری در حال سبز شدن، از فصلی به فصل دیگر – 3، پیغمبر (ص) به عنوان رهبر نظامی (به زبان انگلیسی)، ترجمۀ انگلیسی نور جاویدان، به سوی جنت مفقود (ترجمۀ انگلیسی) و ترجمۀ بعضی کتاب های استاد به زبان های خارجی.
1997 محمود بیرم خواجه افندی یکی از علمای شناخته شده ترکیه، در 16 جنوری 1997 وفات کرد. نماز جنازه او در روز جمعه به تاریخ 17 جنوری 1997 در مسجد فاتح استانبول پس از نماز جمعه به امامت استاد محمد فتح الله گولن خوانده شد. محمود بیرم خواجه افندی در مقبرۀ ادرنه کاپی به خاک سپرده شد.

نورالدین گولن کاکای استاد محمد فتح الله گولن در سال 1997 به عمر 88 سالگی وفات کرد. در نمازه جنازه مرحومی که به تاریخ 30 جنوری 1997 در مسجد ابو اسحاق به امامت استاد محمد فتح الله گولن خوانده شد، تعدادی زیادی از مردم ترکیه اشتراک کرده بودند. سپس جنازۀ نورالدین گولن به دهکدۀ آبائی شان کوروجوک منتقل گردیده و در آنجا به خاک سپرده شد.

در 10 فبروری 1997 استاد محمد فتح الله گولن با تعداد زیادی از تاجران و منسوبین رسانه ها به مناسب عید سعید فطر در محلۀ التونی زاده دیدار کرد. در این دیدار با تمامی مهمانی که به مناسبت عید مبارکی نزد استاد آمده بودند، تک تک صحبت نمود.

در 23 فبروری 1997 برای افراد و نهاد های که به جهان ترک خدمات ارزنده ای را انجام داده بودند از طرف انجمن هنرمندان و نویسندگان جوایز اهدا گردید. برای استاد گولن نیز جهت قدردانی زحماتش در راستای گشایش مکاتب در جمهوری های آسیای میانه و و سایر نقاط دنیا، مدال اهدا گردید.

در 13 مارچ 1997، حاجی کمال اره مز دوست دیرینۀ استاد محمد فتح الله گولن، وفات کرد. نماز جنازۀ مرحومی به تاریخ 15 مارچ 1997 به امامت استاد خوانده شد.

استاد محمد فتح الله گولن به تاریخ 29 مارچ 1997 مصاحبه ای را با تلویزیون سمان یولو انجام داد. در این مصاحبه پیرامون بحران سیاسی که در همان زمان دامن گیر ترکیه بود، چالش های نظام، جدایی دین از سیاست، لیسه های امام خطیب (مدارس دینی)، مسئله چادر پوشیدن دختران و کودتا های نظامی صحبت های داشت. این مصاحبه در بسیاری از رسانه های دیگر نیز منعکس گردید و بعدها در قالب کتابی به چاپ رسید.

پیر لیگی جیلیتا سفیر کبیر واتیکان در انقره و جورج ماروویچ نماینده این کشور در استانبول، به تاریخ 14 اپریل 1997 استاد محمد فتح الله گولن را در منزلش در محلۀ التونی زادۀ استانبول ملاقات کردند.

استاد محمد فتح الله گولن، در 16 اپریل 1997 به شبکۀ تلویزیونی «کانال D» دعوت گردید. در این مصاحبه در مورد اوضاع سیاسی ترکیه صحبت کرد.

در 30 می 1997 مصاحبه ای را با مجلۀ «تایم» انجام داد و در این مصاحبه روی موضوعاتی چون روابط مسلمانان ترکیه با حزب رفا و یا دیدگاه مسلمانان ترکیه در مورد رژیم آن زمان و بعضی مسایل سیاسی و اجتماعی دیگر بحث نمود.

در 11 جون 1997 به ایالات متحدۀ امریکا سفر کرد و الی 30 سپتمبر در همین کشور باقی ماند. استاد محمد فتح الله گولن که بنا به مشکلات صحی چند مدتی در امریکا تحت تداوی قرار داشت، انجیوگرافی قلب را مؤفقانه سپری کرد.

در جریانی که استاد در امریکا بسر می برد، اوضاع سیاسی ترکیه با چالش های مواجه بود و حکومت تغیر کرد. نیوال سیوندی اولین خبرنگاری بود که در امریکا با استاد مصاحبه ای را انجام داد. این مصاحبه از 20 جولای 1997 الی 29 جولای در ده قسمت در روزنامۀ قرن جدید منتشر گردید. سپس به تاریخ 30 سپتمبر 1997 در قالب کتابی به چاپ رسید.

یاسمین چونگر، خبرنگار روزنامۀ ملیت مصاحبه ای را با استاد انجام داد. موضوع این مصاحبه را مباحثی چون بحران سیاسی ترکیه پس از کودتای 28 فبروری، جدایی دین از سیاست، اتاترک و رابطۀ حکومت جمهوری ترکیه با شریعت اسلامی تشکیل می داد. روزنامۀ ملیت مصاحبۀ مذکور را از 30 اگست 1997 به نشر گذاشت.

هنگامی که استاد در امریکا به سر می برد، کاردینال جان اوکونر اسقف اعظم کاتولیک های نیویارک به ملاقتش آمد. اسقف متذکره معاون دست راست پاپ جان پاول دوم و شخص با نفوذ در سازمان ملل متحد بود. استاد و کاردینال جان اوکونر در فضای گرم و صمیمی با هم صحبت و گفتگو کردند.

برعلاوه، لیون لیفی رهبر همان وقت اتحاد اصلاحات یهودی ها و دوست هایش و همچنان پروفیسور داکتر سیدنی گریفت رئیس بخش تحقیقات پوهنتون کاتولیک های امریکا نیز با استاد دیدار کردند.

استاد گولن در 30 سپتمبر 1997 از امریکا برگشت کرد و به ترکیه آمد.

به تاریخ 25 دسمبر 1997 در محفلی که از طرف اتحادیۀ نویسندگان و ژورنالیستان به مناسبت «اهدای جوایز ملی همدیگر پذیری» برگزار شده و رئیس جمهور سلیمان دمیریل نیز یکی از اشتراک کننده گان این محفل بود، استاد نیز اشتراک کرد.

در سال 1997 این آثار استاد به چاپ رسیده اند:

منشور – 2، اساسات عقیدۀ اسلامی (ترجمۀ انگلیسی)، مروارید های حکمت (ترجمۀ انگلیسی)
1998 استاد محمد فتح الله گولن در 8 فبروری 1998 به واتیکان سفر کرد. در 9 فبروری ملاقاتی را تحت نام «دیالوگ میان ادیان» با پاپ جان پاول دوم رهبر کاتولیک های جهان انجام داد و در 10 فبروری به ترکیه برگشت کرد.

در 19 فبروری 1998 هیئت سه نفری ای از «اتحادیه کلیسا های جهان برای صلح در شرق میانه» به دیدار استاد آمد و ملاقاتی را تحت نام صلح انجام داد.

در 25 فبروری 1998، با «علی یاهو باکسی دارون» پیشوای راهبان قدس، در ساختمان اتحادیۀ نویسندگان و ژورنالیستان در تکسیم استانبول دیدار کرد.

استاد گولن به تاریخ 27 فبروری 1997 در برنامۀ «نطقۀ عطف» که بطور مستقیم از شبکۀ NTV نشر می شد، دعوت گردید. در این برنامه به سوالات مطروحه پیرامون موضوعاتی چون جدایی دین از سیاست، اسلام سیاسی، ملاقات با پاپ، جمهوریت و اتاترک پاسخ ارایه فرمود.

به تاریخ 7 مارچ 1998 سمپوزیمی را در مورد «دیالوگ میان فرهنگ ها» برگزار شد. در این سمپوزیم استاد محمد فتح الله گولن، بارت هومولوس اثقف اعظم استانبول – روم، یوسف چتین اسقف جماعت سریانی استانبول، خالد آخاشش سفیر واتیکان، صلاح الدین کیا مفتی استانبول و عدۀ دیگری از پیشوایان ادیان سماوی اشتراک کرده بودند.

در 9 مارچ 1997 هیئت سه نفری ای از «کنفرانس سران سازمان های یهودی» تحت ریاست لیون لیفی به زیارت استاد آمدند.

در 27 مارچ 1997 «انجمن دهۀ 2000 ترک» مدالی را برای استاد به پاس خدماتی که ایشان در راستای تعلیم و تربیه و گشایش مکاتب انجام داده بودند، اهدا کرد.

در اول اوکتوبر 1998 گروهی از خبرنگاران تلویزیون او آر تی روسیه مصاحبه ای را با استاد انجام دادند. استاد در این مصاحبه به سولات مطرح شده پیرامون روابط مردم ترکیه و روسیه جواب ارایه فرمود.

در اول اوکتوبر 1998 مجله یامور (باران) آغاز به نشر کرد. این مجله در هر سه ماه یکبار چاپ می شد. در این مجله اشعار استاد، دیدگاه ها و مقالات اش در مورد هنر و ادبیات منتشر می گردید.

در سال 1998 این کتاب استاد به چاپ رسید:

دیالوگ و همدیگر پذیری

در محور ارشاد

آنگاه که هیکل روح مان را بر می افرازیم – 1 

بُعد میتافزیک هستی – 1

بُعد میتافزیک هستی – 2

تأمّلاتی در سورۀ فاتحه
1999 استاد محمد فتح الله گولن در 21 مارچ 1999 بنا به مشکلات صحی به ایالات متحدۀ امریکا سفر کرد و تا اکنون نیز در این کشور بسر می برد.

در 18 جون 1999 بخشی های از سخنرانی استاد در شبکۀ A TV  ترکیه نشر شد، متقاقباً در مورد این گفته های استاد تحقیقات آغاز گردید و در 16 اوکتوبر 2000 نتیجۀ تحقیقات متذکره به محکمۀ مبارزه علیه جرایم سیاسی ترکیه (DGM) محول گردید. بعد از برگزاری 18 جلسۀ قضایی، محکمۀ متذکره فیصله اش را در مورد این قضیه به تاریخ 10 مارچ 2003 صادر نمود. در فیصلۀ محکمه چنین تذکر یافته بود: «این قضیۀ نمی تواند قبل از سپری شدن 5 سال دوباره به محکمه راجع گردد. دوسیۀ قضیۀ هذا به مثابه یک دوسیۀ مطرح ناشده بسته می گردد.»

استاد گولن که در جریان اقامتش در امریکا عملیات قلبی را سپری کرده است، با این وجود به نوشتن مقالات هفته وار و ماهوار ادامه می دهد.

در سال 1999 این آثار استاد به چاپ رسیده اند:

منشور – 3

ترجمۀ عربی نور جاویدان
2000 در سال این آثار استاد به نشر رسیده اند:

از قرآن به ادراک - 1

از قرآن به ادراک – 2

عصر و نسل- 7

مضراب شکسته - 2

مجموعه دعا ه

موازین و یا چراغ های بر فراز راه

در سال 2001 این آثار استاد به نشر رسیده اند:

از فصلی به فصل دیگر 4

تپه های زمردین قلب – 2

استاد گولن از زمانی که در امریکا به سر می برد، درس ها و صحبت های دینی را مانند گذشته ادامه می دهد. دروس و سخنرانی های متذکره، اولین بار در اول دسمبر 2001 تحت عنوان «کوزۀ شکسته» در صفحۀ انترنتی herkul.org منتشر گردید. سپس تحت عنوان بامتلی به شکل صوتی و تصویری نشر شد.

[1] خارج شدن دسته ای از مردم از شهر و دیار شان به قصد تربیت روح و تزکیۀ نفس با خواندن کتاب و شنیدن سخنرانی های دینی برای مدت یکی دو ماه که معمولاً در چمنزارها و دامنه های کوه ها انجام می یابد.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1403 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است