Dova našega Poslanika sa aspekta metode i izražavanja

Dova našega Poslanika sa aspekta metode i izražavanja

Između ostaloga, želim vam skrenuti pažnju na nekoliko dova koje je učio naš Poslanik. Riječi koje je on koristio u svojim dovama i dubina rûhanijjeta u njima posebne su i predstavljaju veličanstveno bogatstvo do koga niko drugi ne može stići. Želim kazati da je, bez imalo sumnje, svaka dova koju je proučio Allahov Poslanik poput knjige (sa aspekta značenja koje u sebi sadrži). Isto kao što su njegove riječi iznad riječi svih ostalih ljudi, tako su i dove koje je on učio veoma, veoma sadržajnije i dublje od dova koje su učili i koje će učiti svi ostali ljudi zato što je Uzvišenoga Gospodara najbolje poznavao i od Njega je najviše strahovao Allahov Poslanik! Kada je tako, on je taj koji će učiniti najiskreniju dovu koja će biti i na najvišem nivou. Njegova dova je prijatna. Prvak svih prvaka podučava nas sljedećom dovom:

“Kada hoćete da zaspite, uzmite abdest kao kada ga uzimate za namaz i zamolite:

‘Moj Allahu! (Nadajući se Tvome rahmetu i strahujući od Tvoje kazne), Tebi predajem svoju dušu, Tebi okrećem svoje lice, Tebi se prepuštam, na Tebe oslanjam svoja leđa. Osim Tebe, nema druge zaštite i drugog oslonca. Povjerovao sam u Knjigu koju si objavio i Poslanika koga si poslao.’”[1]

Riječi koje su upotrijebljene u ovoj dovi toliko su zadivljujuće i toliko izvanredne da je nemoguće kazati nešto iznad toga.

Zbog toga što ćemo kasnije u jednom odvojenom poglavlju govoriti o dovama Allahovoga Poslanika, ovdje nećemo uzimati u obzir detalje, već želimo samo skrenuti pažnju na jasnoću i ljepotu izraza u tim njegovim dovama.

Jedna druga njegova dova glasi ovako:

“Allahu moj, odvoji me od grijeha kao što si odvojio istok i zapad! Allahu moj, očisti me od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od nečistoće.”[2]

Izrazi u ovoj dovi se mogu objasniti u tomovima knjiga... i nemam ništa drugo kazati. Da, on je – i samo on – Sultân dova.

Evo još jedne njegove dove:

“Allahu moj! Molim Te da mi podariš svako dobro, ono koje znam i ono koje ne znam, i koja si mi dao i koja ćeš mi dati. Allahu moj, tražim zaštitu od svih zala, onih koja znam i onih koja ne znam, i koja su me našla i koja će me snaći.”[3]

U tom smislu, evo još nekoliko bisera i koralja iz Poslanikovih, sallallâhu ‘alejhi ve sellem, sadržajnih i sveobuhvatnih dova:

“Allahu moj! Niko ne može spriječiti ono što Ti podariš, a ono što Ti spriječiš niko ne može podariti! I trudbeniku trud njegov neće vrijediti ništa ako Ti ne dadneš rezultat!”[4]

“Allahu moj! Nisam kazao nijednu riječ, niti ijednu zakletvu, niti sam dao ijedno obećanje, niti sam učinio neko djelo a da sve to nisam zatražio od Tebe. Ono što Si poželio da bude – bilo je, a ono što nisi poželio da bude – nije bilo. Sva moć i snaga pripadaju samo Tebi. Zaista si Ti svemoćan. Allahu moj! Svaka moja dova koju proučim – neka je na onoga kome si se Ti smilovao, i svako prokletstvo neka je na onoga na koga je Tvoje prokletstvo. Ti si moj Zaštitnik i na ovome i na drugome svijetu. Usmrti me kao muslimana i ubroj me među svoje dobre robove.”[5]

“Allahu moj, molim Te, podari mi zadovoljstvo Tvojim odredbama i slast gledanja u Tvoju ljepotu nakon moje smrti, prije nego me snađe neka šteta i smutnja koja odvodi u zabludu. Tražim zaštitu od Tebe da me sačuvaš od nasilja i činjenja nasilja, od neprijateljstva i činjenja neprijateljstava, od činjenja grijeha i od ulaska u grijeh koji neće biti oprošten.”[6]

“Ako me prepustiš meni, ostavit ćeš me u slabosti, zavisti, grijehu i greškama. Ja se oslanjam samo na Tvoju milost, oprosti mi sve grijehe, jer grijehe samo Ti opraštaš! Primi moje pokajanje, jer pokajanja samo Ti primaš i Ti si milostiv.”[7]

“Allahu moj! Ti si Taj koji najviše zaslužuje da Mu se ime spominje; Ti si Taj koji najviše zaslužuje da mu se klanja; Ti si Taj koji najviše pomaže među onima od kojih se pomoć traži; Ti si najmilostiviji među onima koji imaju snage i vlasti; Ti si najdarežljiviji među onima od kojih se traži i najviše daješ među onima koji daju; Ti si Vladar svega postojećeg i Ti nemaš druga; Ti si Jedini, koji nema sličnoga. Osim Tebe, sve je suđeno da propadne i nestane! Tebi se pokorava samo uz Tvoju dozvolu, i Tebi neposlušnost biva samo uz Tvoje znanje. Tebi pripada pokornost, a Ti za to nagrađuješ, i Tebi je neposlušnost, a Ti opraštaš. Ti si svemu najbliži svjedok i Ti si svakome najbliži zaštitnik. Ti zaustavljaš želje strasti i Ti za vrat hvataš koga hoćeš. Ti si zapisao djela (koja će ljudi činiti) i odredio si im trenutke kada će umrijeti. Srca Tebi hrle. Skriveno kod Tebe biva otvoreno. Dozvoljeno (halâl) je ono što si Ti dozvolio, a zabranjeno (harâm) je ono što si Ti zabranio. Din je ono što si Ti propisao, naređenje je ono što si Ti odredio, stvorenje je ono što si Ti stvorio i rob je onaj koji je Tebi rob. Ti si Blagi i Milostivi Allah. Molim Te, tako Ti nura Tvoga lica koji osvjetljava i nebesa i Zemlju, tako Ti svakog Tvoga prava i tako Ti prava svakog onog koji od Tebe traži, oprosti mi u ovom jutru i ovoj noći i zaštiti me svojom moći od Vatre.”[8]

“Allahu moj, molim Te da mi podariš svako dobro za koje Te molio Tvoj vjerovjesnik Muhammed, sallallâhu ‘alejhi ve sellem, i tražim zaštitu da me sačuvaš od svega onoga od čega je tražio zaštitu od Tebe Tvoj vjerovjesnik Muhammed, sallallâhu ‘alejhi ve sellem”[9]

“Allahu moj, tražim zaštitu od Tebe da me sačuvaš od beskorisnog znanja, od srca koje ne strahuje, od nezasićenog nefsa i neprihvaćene dove.”[10]

“Allahu moj, molim Te, podari mi ustrajnost u poslu. Molim Te, podari mi odlučnost na Pravome Putu. Molim Te, podari mi zahvalnost na blagodatima i ljepotu u ibâdetima. Molim Te, podari mi iskren jezik i čisto srce. Tražim zaštitu od Tebe da me sačuvaš od zla koje Ti znaš. Molim Te da mi podariš dobro koje Ti znaš i tražim oprosta od Tebe za sve što Ti znaš, jer Ti si Allâmu’l-gujûb – Onaj koji zna sve vidljivo i nevidljivo.”[11]

“Allahu moj, molim Te da mi podariš moć za činjenje dobrih djela i za napuštanje loših djela, i da volim siromahe, i molim Te da mi grijehe oprostiš, da mi se smiluješ i da me usmrtiš prije nego me staviš na iskušenje sa smutnjama ljudi. Molim Te da mi podariš ljubav prema Tebi, prema onima koji vole Tebe i prema djelima koja će me približiti Tvojoj ljubavi.”[12]

“Allahu moj, molim Te da mi podariš dobro u svakom početku i na svakom kraju, najopširnije dobro, početno i krajnje, otvoreno i skriveno, i najviše deredže u Džennetu, âmîn!”[13]

“Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, da Ti se zahvaljujem i da Ti lijepo ibâdet činim!”[14]

“Allahu moj, molim Te da mi podariš uputu, bogobojaznost, čestitost i bogatstvo duše.”[15]

“Allahu moj, učini kraj svakog mog posla lijepim i sačuvaj me od propasti na ovom i patnje na drugome svijetu!”[16]

Među ovim izrazima nije moguće ni jednu jedinu riječ odstraniti. Harmonija u nizu riječi je izvanredna. Nemoguće je dostići ovakve dimenzije dove. Da, Allahovom Poslaniku čak ni u dovama nema slična!

Svi veliki dobri robovi radili su na tome da svoje molitve i vapaje ukrase i ožive izvodima iz dova Allahovoga Poslanika, i tako su kucali na vrata Uzvišenoga Gospodara njegovom dovadžijskom rukom. U dovama našeg Vjerovjesnika postoji takav izraz, način i nûrânijjet (svjetlotvornost) da se njegove riječi od riječi drugih odmah prepoznaju i odvajaju tako što se kaže: “Ova riječ pripada hazreti Muhammedu Mustafi, sallallâhu ‘alejhi ve sellem...”

Lično, dok učim dove i molitve od osoba poput Hasana Šazelîja, Ahmeda Bedevîja, Ahmeda Rufâîja i Šâh-i Gejlânîja, zaboravim na samog sebe, pa čak, dok učim neke odlomke, ne mogu da izdržim... I njihove dove su izvanredne! Međutim, svi su uzeli citate i odlomke iz nekih Poslanikovih dova i stigli su do toga bogatstva tako što su njegove dove stavili u svoje izraze. Zbog toga, i mi dove ovih velikana činimo šefadžijama u našim dovama i kucamo na vratima Rahmeta s nadom da nam se ukabule dove.

Kao zaključak, recimo da su svi izrazi Allahovoga Poslanika dokaz njegovog fetâneta (oštroumnosti), dok neke njegove riječi, zbog toga što su dževâmiu’l-kelim, imaju posebnu važnost. Njegovi izrazi i stil u dovama pripadaju ovoj grupi. Otuda i njegove riječi i njegove dove pokazuju njegovu pejgambersku logiku, odnosno, da mu je razum “programiran” sa drugim svijetom i da potječe sa inspiracionog izvora. Jednostavno, on nije ništa drugo osim Vjerovjesnik i Sultân svih vjerovjesnika...

[1] Buhârî, Da’avât, 6. i 9.; Muslim, Zikr, 56-58.
[2] Buhârî, Ezân, 89.; Muslim, Mesâdžid, 147.
[3] Ahmed b. Hanbel, el-Musned, 6/147.
[4] Buhârî, Ezân, 155.; Muslim, Salât, 205.; Ebû Dâvûd, Salât, 139.
[5] Ahmed b. Hanbel, el-Musned, 5/191.; Taberânî, el-Mu’džemu’l-kebîr, 5/119. i 157.; Hâkim, el-Mustedrek, 1/697.
[6] Ahmed b. Hanbel, el-Musned, 5/191.; Taberânî, el-Mu’džemu’l-kebîr, 5/119. i 157.; Hâkim, el-Mustedrek, 1/697.
[7] Ahmed b. Hanbel, el-Musned, 5/191.; Taberânî, el-Mu’džemu’l-kebîr, 5/119. i 157.; Hâkim, el-Mustedrek, 1/697.
[8] Taberânî, el-Mu’džemu’l-kebîr, 8/264.
[9] Tirmizî, Da’vât, 88.
[10] Muslim, Zikr, 73.; Ebû Dâvûd, Vitr, 32.; Tirmizî, Da’vât, 68.
[11] Tirmizî, Da’vât, 23.; Nesâî, Sehv, 61.
[12] Tirmizî, Tefsîr (38.), 2. i 4.; Ahmed b. Hanbel, el-Musned, 5/243.
[13] Taberânî, el-Mu’džemu’l-kebîr, 23/316.; Hâkim, el-Mustedrek, 1/701.
[14] Ebû Dâvûd, Vitr, 26.; Nesâî, Sehv, 60.
[15] Muslim, Zikr, 72.; Tirmizî, Da’vât, 72.
[16] Ahmed b. Hanbel, el-Musned, 4/181.; Taberânî, el-Mu’džemu’l-kebîr, 2/33.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.