Ali vi požurujete...

Uvaženi Fethullah Gülen Hodžaefendija govori o značaju strpljenja i nagradama koje slijede strpljivima. Citirajući časni hadis Poslanika, s.a.v.s., koji glasi: „Allah će uistinu upotpuniti ovu stvar, tako da će konjanik putovati od Sana‘a do Hadramevta i neće se bojati nikog osim Allaha, i vuka za svoje stado - ali vi požurujete.“ - Hodžaefendija naglašava da je ishitrenost pogubna za vjernike i da svaki posao, odnosno svako djelovanje, zahtjeva određenu dozu strpljenja u pogledu rezultata koje donosi.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.