Představení Fethullaha Gülena

Fethullah Gülen je uznávaný středový turecký muslimský učenec, myslitel, spisovatel, básník, názorový vůdce a aktivista v oblasti vzdělávání, který podporuje dialog mezi jednotlivými vírami a kulturami, vědu, demokracii a duchovnost a staví se proti násilí a přeměně víry v politickou ideologii. Fethullah Gülen podporuje spolupráci civilizací vedoucí k mírovému soužití, na rozdíl od střetu:

“Buďte tak tolerantní, až se Vaše nitro rozšíří až do velikosti oceánu. Nechte se inspirovat vírou a láskou lidí. Ať ve Vašem okolí nejsou žádné ztrápené duše, kterým nenabídnete pomocnou ruku a vůči komu zůstanete lhostejnými.” (Fethullah Gülen, Criteria or Lights of the Way. London: Truestar.)

Domníváme se, že pan Fethullah Gülen a občanské hnutí inspirované jeho názory a známé jako hnutí Fethullaha Gülena jsou významné a zaslouží si pozornost. Důvody uvádíme níže:

Autorita Fethullaha Gülena a jeho působení: Pan Fethullah Gülen je známý a uznávaný mezi tureckými muslimy a mezi muslimy na celém světě jako středový muslimský učenec sunnijské tradice, ke které se hlásí 87 – 90% světové muslimské populace. Je také myslitelem, básníkem a plodným autorem, aktivistou v otázce vzdělání a názorovým vůdcem. Velikost jeho čtenářské obce v Turecku se odhaduje na několik miliónů lidí. Jeho vliv mimo Turecko vzrůstá každým dnem tak, jak jsou jeho díla překládána do mnoha jazyků, včetně angličtiny, arabštiny, ruštiny, němčiny, španělštiny, urdštiny, bosenštiny, albánštiny, malajštiny a indonéštiny. Kromě tištěných publikací se stále rostoucí světová populace může seznámit s jeho myšlenkami prostřednictvím soukromých rozhlasových a televizních sítí sympatizujících s jeho názory.

Veřejný postoj proti násilí, teroru a sebevražedným útokům: Fethullah Gülen je uznáván pro svůj zásadový postoj proti kombinaci násilí a náboženské rétoriky. Přesněji řečeno:

  • Byl prvním muslimským učencem, který veřejně odsoudil útoky z 11. září (v oznámení ve Washington Post).
  • Pomáhal s vydáním odborné knihy o perspektivách islámu v otázce teroru a sebevražedných útoků, kde tyto činy odsoudil z humanitárního a náboženského hlediska.
  • Tyto své názory sdělil nejenom západním čtenářům, ale hlásal je i při kázáních v mešitách před tisíci muslimů.
  • Jednoznačně odmítá sebevražedné útoky.
  • Poskytl rozhovory tureckému, japonskému, keňskému a americkému tisku, ve kterých kategoricky odsoudil použití politických, ideologických a náboženských důvodů k odůvodnění teroristických aktů.
  • Vystoupil v mnoha národních televizních show, ve kterých tyto činy veřejně odsoudil.

Průkopník mezináboženského dialogu: Fethullah Gülen již více než deset let aktivně prosazuje myšlenky mezináboženského a mezikulturního dialogu; začal je šířit již dlouho před tragédií 11. září. V Turecku získal dobrou pověst navozením pozitivní atmosféry ve vztazích mezi většinovou muslimskou populací a různými náboženskými menšinami, jakými jsou např. příslušníci řecké ortodoxní církve, arménské ortodoxní církve, katolické a židovské komunity. Mimo Turecko jeho myšlenky mezináboženského dialogu inspirovaly mnohé lidi k zakládání organizací otevírajících dialog se stejnými cíli – t.j. s cílem vzájemného porozumění, empatické akceptance, mírového soužití a spolupráce. Jeho snahy o dialog a toleranci byly oceněny osobní audiencí u již zesnulého papeže Jana Pavla II. a pozváním vrchního sefardského rabína Izraele, jakož i setkáními s vedoucími osobnostmi různých křesťanských skupin.

Pro spolupráci civilizací: Fethullah Gülen podporuje spolupráci civilizací namísto střetů, a to pomocí dialogu, vzájemného porozumění a sdílení stejných hodnot. Jako lídr občanské společnosti podporuje snahy Turecka o vstup do Evropské unie a říká, že z tohoto vztahu budou mít prospěch obě strany.

Důraz na duchovní rozměr víry: Fethullah Gülen je, částečně i kvůli vzdělání v duchovní sféře, kterého se mu dostalo velice brzy, známý svým důrazem na islámskou spiritualitu (na západě označovanou jako súfismus) a komplexním postojem vůči ostatním lidem, které tento důraz přináší. Díky jeho pojetí lásky, soucitu a otevřenému přístupu ke všem otázkám týkajícím se lidstva ho někteří označují za „Rúmího současnosti” . Şefik Can, již zesnulý súfijský mistr, následovník Rúmího a spisovatel, ho požádal, aby napsal předmluvu k jeho knize o životě a učení Rúmího. Vlastní dvojdílná kniha Fethullaha Gülena o súfismu se používá jako univerzitní učebnice při studiu duchovních tradic světa.

Věda a víra v harmonii: Fethullah Gülen považuje vědu a víru za nejenom srovnatelné, ale i vzájemně se doplňující. Proto podporuje vědecký výzkum a technologický pokrok pro dobro celého lidstva.

Intelektuální rozměr: dobře zná vedoucí myslitele západní tradice a může s nimi bez problémů komunikovat prostřednictvím svých psaných děl a ústních projevů.

Prodemokratické cítění: Fethullah Gülen uznává demokracii jako jediný životaschopný politický systém vládní moci. Odsuzuje přeměnu náboženství na politickou ideologii a povzbuzuje všechny občany, aby se informovaným a odpovědným způsobem účastnili politického života ve své zemi. Klade důraz na flexibilitu islámských zásad týkajících se řízení a na jejich kompatibilitu s pravou demokracií.

Řešení sociálních problémů: Nejnápadnějším rysem života Fethullaha Gülena je to, že jeho vize a myšlenky nezůstaly frázemi, ale realizují se po celém světě formou občanských projektů. Podle některých odhadů vzniklo po celém světě na základě myšlenek Fethullaha Gülena několik stovek vzdělávacích institucí, jako jsou např. školy K-12, univerzity a jazykové školy, které jsou sponzorované místními podnikateli, altruistickými pedagogy a nadšenými rodiči. Pozoruhodnými příklady takových škol jsou školy v jihovýchodním Turecku, ve Střední Asii, v některých zemích Afriky, na Dálném východě a ve východní Evropě. Bez ohledu na jejich lokalitu jsou tyto školy symbolem harmonických mezináboženských a mezikulturních vztahů, úspěšného sjednocení víry a rozumu, jakož i oddanosti službě lidstvu. Zejména v regionech zasažených konfliktem, jako jsou Filipíny, jihovýchodní Turecko a Afganistán, pomáhají tyto instituce odstraňovat chudobu a zvyšovat příležitosti ke vzdělání, což naopak snižuje přitažlivost těchto míst pro teroristické skupiny s exkluzivistickými programy, operující v těchto zemích. Kromě toho, že tyto školy pomáhají vytvářet společenskou harmonii, produkují vítěze mezinárodních vědeckých a matematických soutěží.

Další projekty občanských společností: Mezi občanské projekty inspirované myšlenkami a podporou Fethullaha Gülena lze zařadit i podpůrné organizace, organizace udržitelného rozvoje, mediální organizace, profesní asociace a lékařská zařízení.

Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.