Tilgivelse

Mennesket er et væsen med usædvanlige kvaliteter og fejl. Indtil mennesket fremstod var der intet andet levende væsen, der bar sådanne modsætninger i sin natur. Samtidigt med at de slår med vingerne i himlens firmament, kan de med en uventet afvigelse, blive uhyrer, der stiger ned i helvedes afgrunde. Det er nyttesløst at lede efter nogen forbindelse mellem disse frygtindgydende fald og opstigninger, der er blevet ekstreme i dem, fordi årsag og virkning finder sted på vidt forskellige planer i dem.

Sommetider er de som en mark med afgrøder, der svajer i vinden; andre gange vil de, selvom de ser ligeså værdige ud som et platantræ, vælte, og ikke kunne rejse sig igen. Ligesom engle ofte misunder dem, bringer de heller ikke sjældent skam over selv djævle.

For menneskene, hvis natur rummer så mange lav- og højdepunkter, er det uundgåeligt at gøre ondt, selvom ondskab ikke er essentielt i deres natur. Selv hvis det at man bliver stænket til er tilfældigt, er det muligt. For et væsen, der sviner sin natur til, er tilgivelse alt.

Uanset hvor værdifuldt det er for bevidstheden at bede om - og forvente - tilgivelse, og at sukke og jamre over de ting, der undslap os, er tilgivelse des større en attribut og dyd. Det er fejlagtigt at tænke på tilgivelse som adskilt fra dyd eller på dyd som adskilt fra tilgivelse. Alle kender talmåden "De små gør fejl, de store tilgiver", og hvor vel talt det er! At blive tilgivet består af en reparation, en tilbagevenden til det væsentlige og finde sig selv igen. Derfor er den mest glædelige handling, set fra den Uendelige Nådes synsvinkel, den aktivitet, der foregår midt i denne tilbagevendens og søgens hjertebanken.

Hele skabelsen, både det levende og døde, blev introduceret til tilgivelse gennem menneskeheden. Ligesom Gud viste Sin attribut af tilgivelse gennem menneskeheden, Lagde Han tilgivelsens skønhed i menneskehedens hjerte. Mens det første menneske forgreb sig mod sin essens gennem sit fald - som på en måde er et krav fra hans menneskelige natur - var det tilgivelse, der kom fra himlene, til den anger, han følte i sin samvittighed og bønfalden.

Gennem århundreder har menneskeheden bevaret den gave, som håb og trøst, som de fik gennem dens fader. Hver gang en person har fejlet og stiger på den magiske henrykkelse af at søge tilgivelse og overvinde skammen over sine synder og den lidelse, de har fremkaldt, har han/hun nået til uendelig nåde og vist gavmildheden ved at sløre sine øjne overfor andres synder.

Takket være hans håb om tilgivelse kan mennesket hæve sig op over de mørke skyer, der viser sig på dets horisont og nå mulighed for at se lys i dets verden. De heldige, der kender til tilgivelsens opløftende vinger, lever deres liv i melodier, der bringer glæde til deres ånd.

Det er umuligt for et menneske, der har givet sit hjerte til at søge tilgivelse, ikke at tænke på at tilgive andre. Ligesom han eller hun selv ønsker at blive tilgivet, vil vedkommende også selv synes om at tilgive. Er det muligt for et menneske ikke at tilgive, et menneske, som ved at frelsen fra den ild, éns fejl har forårsaget i éns indre verden er mulig ved at drikke inderligt af tilgivelsens flod, især hvis han eller hun ved at vejen til at blive tilgivet går gennem at tilgive?

De, som tilgiver, beæres med tilgivelse. Én, der ikke kender til tilgivelse, kan ikke ønske selv at blive tilgivet. De, som lukker vejen til tolerance for menneskene, er uhyrer, der har mistet deres menneskelighed. Disse bæster, som ikke en eneste gang har vist tendens til selv at påtage sig ansvaret for deres synder, vil aldrig opleve den høje lindring ved tilgivelse.

Jesus Kristus sagde engang til en menneskemængde, der var ved at ville stene en synder: "Lad den, der aldrig har syndet, kaste den første sten!" Kan nogen, der forstår dette bindende, fine punkt, være tilbøjelig til at stene en anden, når der allerede er et hoved at stene? Hvis blot de ulykkelige, der bruger livet på at underkaste andres liv lakmusprøver, kunne forstå dette! I virkeligheden er det umuligt at sige at der er en straf for at stene folk, som vor ondskab og had har domfældt. Sandheden er, at medmindre vi ødelægger afguden i vort ego ligeså modigt som Abraham, da han ødelagde afguderne, vil vi aldrig kunne foretage en korrekt afgørelse i vort egos navn eller i nogen andens navn.

Tilgivelse opstod sammen med menneskeheden og nåede perfektion gennem den. I denne henseende er vi i de største mennesker vidne til den største tilgivelse og pletfri tolerance.

Ondskab og had er helvedes frø, der er spredt ud blandt menneskene af djævle. I modsætning til de, der opmuntrer ondskab og had og gør landet til et hul i Helvede, skal vi løbe med tilgivelse til disse menneskers frelse, som har tusind og én plager og hele tiden bliver skubbet i afgrunden. De sidste par århundreder er blevet de mest beskidte og ubehagelige ved overdrivelserne af de, der ikke kender til tilgivelse eller tolerance. Det er umuligt ikke at få kuldegysninger ved tanken om at disse ulykkelige skal herske over fremtiden.

Af denne grund er den største gave, denne generation kan give sine børn og børnebørn, at lære dem at tilgive, selv når de stilles overfor den mest rå opførsel og oprivende begivenheder. Men hvis man tænker på at tilgive de uhyrlige, ondsindede mennesker, som nyder at få andre til at lide, ville være mangel på respekt overfor ideen om tilgivelse. Da vi ikke har ret til at tilgive dem, ville tilgivelse af dem være mangel på respekt for menneskene. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil fremlægge eller anse en handling som acceptabel, hvis den ikke respekterer tilgivelse.

En generation, der voksede op i en bestemt fortid, under konstant fjendtligt pres, så altid grusomheder og brutalitet på skuepladserne i den mørke verden, de blev skubbet ind i. De så blod og materie endda lige fra daggry. Hvad kunne læres af et samfund, hvis stemme, åndedrag, tanke og smil var plettet af blod? De ting, de blev præsenteret for, var nøjagtigt det modsatte af det, de behøvede og ønskede. Den generation antog en anden natur, på grund af årene med forsømmelse og fejlagtige ideer og den uorden og oprørstrang de lavede, er blevet en flodbølge. Hvis vi blot i dette øjeblik kunne forstå dem. Ak! Hvor findes sådan en indsigt?

Vi tror, at tilgivelse og tolerance vil hele de fleste af vore sår, hvis blot dette himmelske instrument befinder sig i hænderne på de, som forstår dets sprog. Ellers vil de fejlagtige behandlingsmetoder, vi har brugt hidtil, forårsage mange komplikationer og blot forvirre os fremover.

Kend sygdommen, og forsøg da at behandle den medicinsk:
Tror du, enhver salve er en kur for ethvert sår?
Ziya Pasha

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.