Ægteskab og Hjemmet

Hensigten med ægteskab er ikke fornøjelse; det er snarere at etablere en familie, sikre nationens beståen og fortsatte eksistens, at frelse individet fra spredte følelser og tanker, og at kontrollere fysiske nydelser. Ligesom med mange andre anliggender, der hænger sammen med den grundlæggende natur, Gud har givet ethvert væsen, er nydelse en belønning givet forud for at indbyde og opmuntre til ægteskab.

Man bør ikke gifte sig på grund af påklædning, velstand eller fysisk skønhed; snarere bør man gifte sig på grund af åndelig skønhed, ære og moral, dyd og karakter.

Hvis et par ønsker at skilles, er de mest intelligente kriterier ikke til nogen nytte for de, der ikke giftede sig af de rette grunde, måske fordi de ikke kunne. Det vigtige er ikke at komme uskadt ud af branden i ens hus; men at forhindre ilden i overhovedet at opstå der.

Nogle ægteskaber, baseret på logik og kritisk bedømmelse, blev indgået ved at søge tilflugt i Gud. De er så hellige at de gennem en menneskealder bliver som en skole, og dens "studerende" garanterer nationens beståen og fortsatte eksistens.

Enhver forening, der er indgået i ægteskabets navn, men uden omhyggelig eftertanke, har efterladt sig grædende hustruer, forældreløse børn samt de, der sårer familiens hjerte.

Det sundeste grundlag for en nation er en familie, hvori materiel og åndelig lykke flyder, for en sådan familie tjener som en hellig skole, der frembringer dydige individer. Hvis en nation kan gøre dens hjem ligeså oplyste og fremgangsrige som dens skoler, og dens skoler ligeså lune som dens hjem, har den lavet den største reform og har garanteret fremtidige generationers tilfredshed og lykke.

Nationer er grundlagt på hjem og individer. Hvis hjemmene er gode, er nationen god; hvis hjemmene er dårlige, er nationen dårlig. Hvis blot de, der ønsker nationens bedste, ville arbejde på at forbedre hjemmene!

Ordet hjem bruges i henhold til de mennesker, der bor i det. De betragtes som lykkelige i den grad, de deler menneskelige værdier. Ja, vi kan sige, at folk lever menneskeligt med de, der er i deres hjem; et hjem bliver et hjem på grund af dets beboere.

Et hjem er en lille nation, og en nation er et stort hjem. En, der med succes bestyrer et hjem, og som har opdraget dets medlemmer til et menneskeligt stade, kan med et minimum af anstrengelse bestyre en stor organisation.

Et rodet hjem betyder, at dets folk er sjuskede og ulykkelige. Det smuds, rod og den uregelmæssighed, man ser i huse, butikker og gader, viser de lokale embedsmænds mangel på følsomhed.

Det, der er det rette, er afholdt og holdes i ære, selv hvis det bliver besejret; det, der er uretfærdigt, er hæsligt og bliver afskyet, selv hvis det sejrer.

Det, der er det rette, har en smuk karakter, og den, der gør ret, er sød. Selv hvis det rette falder i mudderet, forbliver det rent og retskaffent. Selv hvis det uretfærdige bliver vasket med moskus, forbliver det urent og frastødende.

Farve og form kan ændres, men ikke essensen. Navn og titel kan ændres, men ikke karakteren. Sådanne forandringer har narret, og med at narre mange mennesker.

De, der undertrykker de svage, er besejrede, selv hvis de sejrer; de, der gør ret, er sejrrige, selv hvis de er taberne.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.