Fremgang

En nations udvikling og fremgang afhænger af den åndelige og intellektuelle træning, der gives til de folk, der bor indenfor dens grænser. En nation, hvis medlemmer mangler den intellektuelle og åndelige udvikling, skal ikke forvente at udvikle sig og få fremgang.

Nationer begynder at gå tilbage, når de tillader områder, der engang blev kultiveret, at forfalde, og gør vingårde og haver til affaldsdynger. At gøde den golde jord og kultivere den, så den bliver til en vingård og en have, er fremgang. Et udviklet land består af haver, dets bjerge har vingårde og dets steder for tilbedelse er som storslåede paladser. I modsætning hertil er et uudviklet lands byer i ruin, dets gader er affaldsdynger, og stederne for tilbedelse forfalder som mugne haller.

Når noget er blevet forbedret, bliver det renere og klarere, bedre og mere ordentligt, end det tidligere var. Som følge heraf er tilfredshed med tingenes tilstand et tegn på manglende indsats, medens sand fremgang er virkeliggørelsen af forbedringer.

Ethvert skridt fremad opstår først som et begreb. Derpå overtales en menneskemasse til at gå ind for det. Til sidst bliver det ført ud i livet af de, der er forenede i hjerte og sind. Ethvert forsøg på at skabe fremgang, der ikke er baseret på fornuft og videnskab, er frugtesløst.

National udvikling fremkommer kun, når en nations folk har det samme mål. Den kan ikke udvikle sig og få fremgang, selvom den udviser stor aktivitet, hvis nogle af dens medlemmer siger "sort" og andre siger "hvid" om den samme ting.

Et samfund, der ikke har uddannet sit folk i en fælles tradition, vil ende med at blive splittet op i forskellige grupper, baseret på disses forskellige viden og opdragelse. Disse grupper vil være fjendtlige overfor hinanden. Det er helt umuligt for sådan et opdelt samfund at have fremgang.

Selvom uddannelse unægteligt er vigtig for et lands udvikling, vil de forventede resultater udeblive, hvis de unge mennesker ikke uddannes i henhold til landets traditionelle værdier.

For at sand og velgørende fremgang skal kunne lade sig gøre, skal folk først bedømme den nuværende situation og bruge de tidligere generationers erfaringer på intelligent vis. Hvis de følgende generationer ikke lærer af de foregående generationers erfaringer, og hver generation følger sin egen vej, vil nationen begynde at gå tilbage i stedet for fremad.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.