Verslaafd aan gemakzucht

Verslaafd aan gemakzucht

Iedere nobele oorzaak en waarheid zal aan standvastigheid winnen en een universele identiteit ontwikkelen, dankzij de vastberadenheid van de voorstanders om het te beschermen en zich eraan toe te wijden. Wanneer het de aanhangers aan opmerkzaamheid, loyaliteit en doorzettingsvermogen ontbreekt, dan zal datgene wat zij hebben omarmd uiteindelijk uit het geheugen worden gewist tengevolge van de vastbesloten vijandige tegenstander.

Zoals stilstaand water gaat stinken en bederft wanneer het zijn vloeibaarheid (de bron van zijn leven) verliest, zullen luie mensen die zichzelf aan comfort en gemak overleveren onvermijdelijk wegrotten en als verliezers eindigen. De hunkering naar gemak is de eerste waarschuwing en teken van de dood. Zij wier gevoeligheid uitgeschakeld is zijn niet in staat de waarschuwing of de tekenen te begrijpen, en dus slaan zij deze waarschuwingen en het welgemeende advies van vrienden in de wind.

Luiheid en gemakzucht behoren tot de voornaamste oorzaken van ontbering en vernedering. Passieve mensen die zichzelf hebben overgeleverd aan (indolent) gemakzucht zullen een keer zo diep zinken dat ze zullen verwachten zelfs voor hun basisbehoeften op anderen te mogen leunen.

Zodra de extreme verslaving aan het thuisblijven gepaard gaat met indolent gemakzucht, zullen de "frontlinies" verlaten worden en worden mensen lafaards. Wordt deze aftakeling niet herkend, en wordt de situatie niet intelligent en adequaat aangepakt, dan zullen ontberingen en afschuwelijke gevolgen onontkoombaar zijn. Zij die het "front" verlaten omdat zij verslaafd zijn aan het comfort van hun thuis of driften zullen uiteindelijk exact het tegenovergestelde tegenkomen van wat zij verwachtten. Ze kunnen zelfs hun mooie woning en prachtige kinderen kwijtraken! Hoe waar zijn de woorden van een moeder aan haar zoon, een commandant die niet moedig heeft gevochten toen dat nodig was: "Op het slagveld heb je niet als een man gevochten, dus mag je nu op zijn minst als een vrouw gaan huilen!"

Voor de mens zijn verandering en verval doorgaans langzaam en stil. Soms kan zelfs een beetje onoplettendheid, een lichte afdwaling van de ‘caravan’, een complete ineenstorting en totaalverlies teweegbrengen. Desalniettemin, omdat deze mensen denken dat ze nog steeds op dezelfde lijn zitten en zich in dezelfde situatie bevinden, beseffen zij niet dat ze gekelderd zijn naar de bodem van een put vanuit een minaretachtige piek.

Zij die de inspanningslijn opgeven en met een schuldgevoel worstelen, een gevoel waar iedere vluchteling en spijbelaar mee te kampen krijgt, zullen waarschijnlijk in de verdediging schieten en kritiek leveren op hun behulpzame vrienden. Voor deze mensen is het bijna onmogelijk om aan hun afwijking te ontsnappen en de oorspronkelijke draad weer op te pakken. Adam herstelde zijn eerdere rang door middel van een enkele daad (zijn schuldbekentenis) nadat hij in de vergetelheid was geraakt. Satan echter, ondanks de ernst van zijn zonde, probeerde zichzelf te verdedigen en vond eeuwige frustratie.

Zij die hun vastberadenheid, wilskracht en inspanningsvermogen kwijt zijn, beïnvloeden de moed en geloofskracht van de mensen om hen heen. Soms kan slechts enige aarzeling of tegenzin van een besluiteloos individu een enorme schok en verlies van hoop veroorzaken, vergelijkbaar met het overlijden van 100 mensen. Een dergelijke ramp zal de staatsvijanden alleen maar aanmoedigen om ons aan te vallen.

De aantrekkelijkheid van kinderen, een gezin en wereldse bezittingen is verleidelijk en tegelijkertijd een zware beproeving. De succesvolle mensen zijn de vastberaden, wilskrachtige en gelukkige mensen die elke ochtend en elke avond diep vanuit hun hart opnieuw een eed afleggen om trouw te blijven aan de waarheid waaraan zij zichzelf hebben toegewijd.[Criteria or Lights of the Way, Izmir 1996, Vol. 1, (9de editie), p. 41-46]

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.