Tidig utbildning och psykologisk bakgrund

Fethullah Gülen

Mänskligheten har en särskild plats bland skapelserna. I det universum som består av olika sfärer och världar manifesterar sig Guds Namn, vilka ger existens och mening åt alla ting, företeelser och fenomen, på olika sätt. Samma Namn manifesterar sig alltså på ett sätt socialt, på ett annat sätt inom vetenskaperna och på ytterligare ett annat sätt inom religion. Samma sanning framträder med andra ord i varierande färg, nyans och form beroende på behållare.

I varje sfär är mänsklighetens plats dock unik: Män och kvinnor är som speglar av Guds Namn, de ser med Hans Syn och hör med Hans Hörsel. De får också styrka från Hans Styrka, kunskap från Hans Kunskap och vilja från Hans Vilja. Men det finns också manifestationer som vid första anblicken förefaller vara motsatta. Hur förhåller sig till exempel evig Nåd och Barmhärtighet till evig bestraffning i Helvetet? Varje Namn har sin egen särskilda plats och manifestationsfält. Dessa Namn återspeglas på samma sätt och ger därför upphov till motstridiga känslor i varje individ. Vrede och nåd, barmhärtighet och viljan att bestraffa existerar sida vid sida, och det är varje individs plikt att omvandla dessa motstridiga känslor till ett harmoniskt band.

Likaledes är det så att på samma sätt som våra fem yttre sinnen har sina unika funktioner och vill bli förverkligade med sin egen ”mat”, har vart och ett av våra inre sinnen och förmågor sina egna funktioner och söker sina egna särskilda förverkliganden. Intellektet, tanken, minnet, förnuftet och förmågan att lära finns samlade under beteckningen ”mentala förmågor”. Var och en har en särskild betydelse och funktion för den individ i vilken den återfinns, ett särskilt område att operera inom, och en miljö i vilken den skaffar sig ”näring”. Varje inre förmåga (dvs. känslor, hjärtat och anden) har likaledes unika funktioner. I den grad ens inre och yttre förmågor närs med sin särskilda ”mat” och är nöjd kan människor upprätta harmoni och få frid i sina inre och yttre världar.

När den nödvändiga relationen och harmonin är upprättad mellan intellekt och hjärta, mellan förnuft och ande, och mellan materiellt och andligt, kan människor styra sina handlingar inom ett ”visdoms”-nätverk, och inom vissa gränser använda sådana externt orienterade förmågor som styrka och passion och hålla dem i balans. Kort sagt, genom att upprätta inre ”rättvisa” – balans och den moderata medelvägen – nås rättvisa och balanserade yttre relationer. Om intellektet offras till förmån för anden, eller anden för intellektet, eller ande och intellektet för styrka, passion eller kropp, framträder en ”halv” eller ”kvarts” människa. Ett sådant tillstånd kommer självfallet att återspeglas i samhället. Att fostra en fullständig människa som uppvisar både inre och yttre balans, rättrådighet och frid innebär att ta i beaktande alla mänskliga förnimmelser, känslor och förmågor och träna dem att nå det önskade resultatet.

Pin It
  • Skapad
Copyright © 2022 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.