Contacten Met Jinn En Hun Invloed Op Mensen

Sommige mensen hebben een aangeboren vermogen om in trance te gaan en contact te maken met wezens uit de onzichtbare sferen van het bestaan. Nochtans mag het niet worden vergeten dat zowel de engelen als de jinn, als onzichtbare wezens, hun eigen levensvoorwaarden hebben. Er zijn zekere beperkingen en principes die zij moeten in acht nemen. Wie dus met jinn in contact komt voorzichtig zijn in de relatie met hen. Men kan gemakkelijk onder hun invloed komen en speelgoed worden.

Sommigen stellen dat Ghulam Ahmad Qadiyani die in de 20e eeuw in Indië leefde, het slachtoffer werd van jinn-valstrikken. Hij trachtte de Islam te dienen door tegen de Hindu-Yoga te strijden langs de weg der Fakirs maar de kwade geesten namen hem onder hun controle. Eerst fluisterden ze hem toe dat hij een heropwekker der religie was en suggereerden daarna dat hij de Boodschapper was. Toen hij tenslotte onder hun invloed en controle was, ging Ghulam Ahmad zover van te beweren dat hij een belichaming van God was.

Zonden en onzuiverheden dienen als een uitnodiging tot de invloed van boze geesten: ongelovige jinn. Vooral mensen met een beïnvloedbare natuur en een neiging tot pessimisme en melancholie zijn aan slechte invloeden blootgesteld; ook diegenen die een verknoeid leven leiden en geen discipline kennen. De kwade geesten verblijven meestal in plaatsen waar vuil wordt gestort en andere vuile plaatsen, openbare baden en toiletten.

Veroorzaken jinn sommige ziekten?

Jinn kunnen doordringen in het menselijk lichaam met een groter vermogen dan X-stralen zelfs. Zij dringen door tot in de aderen en de centrale punten van de hersens. Zoals de meeste mensen nu weten, kunnen laserstralen doordringen tot in de bloedbanen en daarom gebruikt worden om bloedklonters en andere obstakels te verwijderen. Deze laser stralen worden ruim toegepast, van computers tot wapensystemen en van geneeskunde tot communicatie en politieonderzoek. Als we dus bedenken dat Satan en alle andere jinn geschapen zijn uit rookloos vuur dat tot diep in het lichaam doordringt, wat soms als straling of radioactieve energie wordt begrepen, dan kunnen we de Profetische uitspraak (Hadith) begrijpen: 'Satan beweegt waar het bloed beweegt.' (Bukhari, Akham, 21 / Abu Dawud, Sawm, 78). Daarom kunnen de jinn het lichaam schade toebrengen en psychische of fysische ziekten veroorzaken. Ik denk dat het voor medische deskundigen nuttig zou zijn om te onderzoeken of jinn bepaalde soorten kanker kunnen veroorzaken. Kanker is immers, zoals we weten, een ongeordende groei van ziektecellen in het lichaam, een 'cellenanarchie'. Waarschijnlijk hebben en groep jinn zich in sommige delen van het lichaam genesteld en vernietigen ze daar de cellenstructuur.

Alhoewel wetenschappen nog niet het bestaan van onzichtbare wezens aanvaarden en zichzelf beperken tot de materiele wereld, denken we dat het de moeite waard is om de mogelijkheid te overwegen dat kwade geesten een rol spelen in mentale ziektes zoals schizofrenie. Elke dag zijn we getuigen van vele gevallen over de hele wereld waarin de patiënten die aan geestesziektes of epilepsie lijden of zelfs aan kanker, kunnen genezen door het opzeggen van bepaalde, bijzondere gebeden. Dit zijn ernstige gevallen en voorstellen en zouden niet mogen worden verworpen door de genezende krachten toe te kennen aan 'suggestie' of 'autosuggestie'. Als de wetenschappen doorheen de dikke schelpen breken waarin ze zichzelf hebben opgesloten en het bestaan aanvaarden van de metafysische sferen en de invloed van metafysische krachten, dan zullen ze in staat zijn om vele obstructies te verwijderen en dan kunnen ze grotere vooruitgang maken en tegen vergissingen beschermd zijn.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2022 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.