Kenmerken Van Jinn

Jinn zijn bewuste wezens aan wie Goddelijke verplichtingen werden opgedragen

Het woord 'Jinn' betekent letterlijk: iets wat verborgen is of door een sluier niet kan worden gezien. Zoals eerder gezegd, zijn de jinn een soort wezens, onzichtbaar voor het blote oog of met telescopen of microscopen. In de Qur'an is er een kort hoofdstuk dat 'jinn' wordt genoemd dat ons zegt dat een groep jinn naar de Profeet Mohammed, vzmh, luisterden en dat sommigen in zijn boodschap geloofden en anderen niet.

'Zeg!, het is aan mij onthuld geworden dat een groep jinn luisterden en zegden: 'We hebben een wonderlijke Qur'an gehoord, die naar rechtvaardigheid leidt. Daarom geloven wij erin en zullen ons niet aansluiten bij de afgodendienaars die onze Heer niet erkennen. Wij geloven dat Hij, geprezen zij de glorie van onze Heer, noch een vrouw noch een zoon had... In ons midden zijn er rechtvaardige lieden en in ons midden zijn er die zich van God afkeren. Wij zijn gescheiden groepen met verschillende regels.' (al-Jinn, S72, A 1-A3, A11)

Hieruit kunnen we besluiten dat zoals de mensheid, de jinn ook bewuste wezens zijn die Goddelijke opdrachten hebben ontvangen. Recente ontwikkelingen in de biologie verklaren dat god wezens schiep, specifiek voor elke sfeer in het universum. Jinn konden geschapen zijn toen de aarde nog een soort vuurbol was. Zij gingen de mensheid in de schepping vooraf en waren verantwoordelijk voor het verbeteren en het vruchtbaar maken van de wereld. Alhoewel God hun plaats later aan de mensen toekende, heeft Hij hen niet vrijgesteld van religieuze verplichtingen.

Jinn zijn geschapen uit rookloos vuur

Dit wordt in de Qur'an vermeld, zoals eerder gezegd: al-Rahman, S55, A15. In een ander vers wordt verduidelijkt dat het vuur waaruit de jinn werden geschapen, verschroeiend is en tot in het inwendige van het lichaam kan doordringen. (al-Hijr, S15, A27) We zijn niet zeker of de Qur'an energie bedoelt of iets anders zoals X-stralen met de uitdrukking: 'rookloos, doordringend en verschroeiend vuur.'

Jinn zijn zoals engelen, niet gebonden aan de beperkingen van tijd en ruimte waarin wij bewegen

Zoals de engelen kunnen de jinn zeer snel bewegen. Echter, omdat de geest actiever en sneller is dan de jinn, kan een mens die op het niveau van geestelijk leven leeft en de grenzen der materie, de beperkingen van tijd en ruimte die de gewone mensen gevangen houdt, kan overschrijden: de jinn in snelheid en activiteit overschrijden. Wij lezen bvb in de Qur'an dat toen de Profeet Solomon aan zijn hovelingen en omstaanders vroeg wie de troon van de Koningin van Yemen kon brengen, één der jinn antwoordde dat hij dit kon doen voor de bijeenkomst was beëindigt en hij stond op van zijn stoel. Nochtans was er een mens die van God een speciale kennis had gekregen, die antwoordde: 'Ik kan dit uitvoeren in minder dan een oogwenk.' en deed dit ook. (al-Naml, S27, A38-A40)

Vergeleken met de mens kunnen de jinn, zoals de engelen, moeilijker dingen doen

Niets is moeilijk voor God Almachtig, het is even gemakkelijk voor Hem om het hele universum te scheppen als een klein deeltje. Hij heeft mensen, jinn, en engelen voorzien van kracht en sterkte, aangepast aan de speciale taken die ze kregen opgelegd. Vermits God de engelen opdroeg van de beweging der hemellichamen te overzien, heeft Hij de mens toegestaan om over de aarde te heersen, de materie te regeren, beschavingen te bouwen en technologie te produceren.

Kracht en sterkte zijn niet beperkt tot de fysische wereld en evenmin in verhouding tot de lichaamsgrootte. We kunnen vaststellen dat immateriële dingen veel krachtiger zijn dan grote fysische lichamen. Geheugen is bijvoorbeeld uitgebreider en omvattender dan een grote kamer. We kunnen met onze handen een voorwerp aanraken dat zich vlakbij bevindt, maar onze ogen kunnen lange afstanden afleggen in één ogenblik, terwijl onze verbeelding onmiddellijk voorbij tijd en ruimte kan gaan. Winden kunnen bomen ontwortelen en grote gebouwen vernietigen. Een jonge, dunne plantenscheut kan rotsen splijten en zo in het zonlicht geraken. De kracht van energie, waarvan we het bestaan kunnen kennen door het effect dat het teweegbrengt, is door iedereen gekend. Dit alles toont aan dat de kracht van iets niet in verhouding staat tot de grootte en de fysische structuur. De immateriële wereld is eerder sterker dan de materiele en de immateriële dingen beheersen dikwijls de materiele.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2022 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.